Avslutad: Svårt att nå Unikumtjänsten

Senast uppdaterat: 24 oktober 17:20

Vad har hänt? 

Under måndag eftermiddag från 16:58 till 17:12 var http://start.unikum.net svårt att nå pga tekniskt fel vid hos vår driftsleverantör.

Status nu? 

Unikum fungerar nu som vanligt.