Avslutat: Driftsstörning kvällen 10 februari

Senast uppdaterat : 11 februari kl. 05.31

Vad hände? 

Kl 17:35 på söndag kväll den 10 februari fick vi driftstörningar i Unikum som gjorde att Unikum stängdes ned för alla användare under natten. Störningen berodde på problem i lagringen av användarinformation, och vi fick återställa Unikum från den backup som tagits kl 02:30 på natten till söndagen.

Hur påverkades användarna?

Störningen har inneburit att Unikum ej kunde nås under söndag kväll den 10:e februari.

Den innebar också att ändringar som gjordes i Unikum under söndagen mellan 02:30 och 17:30 ej finns kvar och ej kan återskapas. Cirka 0,3 % av Unikums totala antalet användare har drabbats av detta. Det är alltså enbart de ändringar som gjordes mellan dessa tidpunkter som det handlar om. All info som fanns där tidigare är opåverkad och i tryggt förvar.

Vi är naturligtvis väldigt ledsna för detta strul. Det är första gången under de sju år vi varit i drift som vi tappat användardata. Vi kommer gå igenom hela händelseförloppet mycket noggrant för att se vad vi kan lära så att vi inte utsätter er för detta igen.

Status nu? 

Nu är Unikum igång som vanligt, men under utökad övervakning.

Hälsningar
Vi på Unikum