Avslutat: Driftsstörning hos nätleverantören

Senast uppdaterat : 14 oktober 2014 12:41

Vad har hänt? 

Problem med DNS-server i vår driftsleverantörs driftscentral som gjort att tillgång och funktionalitet i Unikum varit begränsad mellan kl. 10:01 och 11:32.

Status nu?

Problemet är åtgärdat och allt ska nu fungera som vanligt igen. Extra åtgärder är vidtagna för att minimera risk för att problemet uppstår igen.

Hälsningar

Unikum