Avslutat: Störning i nätverk

Senast uppdaterat : 15 april 2013 kl 19:33

Vad hände? 

Det var driftstörningar i nätverken som förbinder Unikum med internet, vilket gör att användare vid flera tidpunker mellan kl 11 och kl 12:30 ej kunde nå Unikum.

Status nu

Nu kan Unikum nås som vanligt.