Avslutat: Gäller endast Karlstad – problem med inloggning!

Senast uppdaterat : 4 november 2014 14:37

Vad har hänt? 

Tyvärr är det just nu problem med Karlstads inloggning!
Både personal och vårdnadshavare kan dock logga in i Unikum med e-legitimation, men tyvärr inte eleverna.
Mer information om detta finns på Solsidan (Karlstads intranät) och fås av rektor på respektive skola. 

Status nu?

Problemet är nu löst, och samtliga användare i Karlstad kan logga in i Unikum som förut! 🙂

Hälsningar Unikum