Avslutad: Fel med testdata som lästs in i Unikum

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018 12:27

Vad har hänt?

I samband med inläsning av användare i Unikum inför skolstart gjorde vi på Unikum ett fel kring testdata med test-användare. Vi läste vid ett tillfälle in testdata i det riktiga Unikum, istället för riktig data.

Vi har rättat felet med hjälp av den backup vi har, och just nu håller vi på att verifiera att inga fel kvarstår, och att vi inte missat något.

Vad innebär detta?

Test-användarna i testdatat hade påhittade namn och slumpvisa men korrekt utformade personnummer. De slumpvisa personnummren kan då i oturliga fall överlappa med riktiga användare i Unikum, och precis detta var fallet i helgen. När det används i testmiljöer är detta inget problem, men

Det gör att ett antal användare under helgen fick felaktiga namn och kopplingar som inte var korrekta,  t.ex. till en skola eller mentor som inte är korrekt. Vi har nu korrigerat felen, och håller på att verifiera att inga fel kvarstår.

Som säkerhetsmekanism har Unikum en funktion som automatiskt skickar information till användare som får nya kopplingar. Denna säkerhetsmekanism fungerade som avsett, och informerade vårdnadshavarna via notiser om att ny koppling skett. Användare kunde på så vis rapporterat till skolan om felet, och vi kunde korrigera detta. Så snart vi har bekräftat att allt är korrekt igen så kommer vi informera berörda användare om att allt åter är korrekt.

Observera att ingen elevdokumentation kunnat läcka eller nås av obehöriga som konsekvens av felet. Elevdokumentation för ett barn kan endast ses av behörig användare i den egna organisationen, ej av användare från annan kommun.

Status nu

Vi har rättat felet med hjälp av den backup vi har, och håller just nu på att verifiera att inga fel kvarstår, och att vi inte missat något.

Vi informerar nu berörda kunder och användare, och återkommer med en incidentrapport så snart vi är klara med verifikation, analys och slutsatser kring hur vi kan undvika detta fel framöver.

Vi är ledsna för att vi oroat användare i onödan, och lovar att se till att göra våra rutiner bättre så att detta inte händer igen.

Med vänliga hälsningar
Unikums kundstöd