Förseningar i importer – avslutad

Vad är läget?

Alla synkar har nu körts.
14 augusit kl 13:00

Vad har hänt?

De kunder som har UCS-synk (synklösning via Advania) upplever just nu förseningar i importerna. Det betyder att ändringar i elevregistren som gjordes i går, har för vissa kunder inte kommit in i Unikum. Importrapporten skickas ut så fort importen är klar.

Vi jobbar givetvis på att lösa detta och hoppas att det är klart innan dagen är slut.

Varma hälsningar
Vi på Unikum