Information – Användare loggades ut v 21-22

Senast uppdaterat: den 30 maj 2013 kl 08:30

Vad hände?

Under vecka 21 och 22 har användare vid flera tillfällen råkat ut för att anslutningen till tjänsten avbrutits, och att användaren loggats ut. Information som användaren skrivit in i en textruta men ej sparat finns då ej kvar i Unikum, men kan ha funnits kvar i webbläsaren. Användaren har då behövt logga in igen, och har i vissa fall behövt vänta 1-2 minuter innan det gått att komma in i tjänsten.  För användare med äldre och långsamma datorer och webbläsare var problemet extra märkbart, eftersom det tar längre tid för dem att t.ex. spara text som skrivits in.

Status nu

Unikum fungerar nu som vanligt.  Problemet med 1-2 minuters pauser uppstod i samband med ett antal uppdateringar i webbtjänsten och har nu åtgärdats.

Stort tack till er som rapporterat problem och därmed bidragit till lösningen!

Med vänliga hälsningar
Vi på Unikum