Avslutad: Just nu problem att nå tjänsten Unikum

Senast uppdaterad: 3 juli 2018 08:12

Vad har hänt? 

Just nu är det driftsstörning på start.unikum.net som gör att flera delar av tjänsten ej är åtkomliga eller fungerar som det ska. Åtgärd pågår. Dessutom är demo.unikum.net, vår visnings och utbildningsmiljö just nu inte tillgänglig.

Status nu? 

Båda tjänsterna är nu åter i drift med full funktionalitet.

Vänliga hälsningar

Unikums kundstöd