Planerat underhåll: Natten till torsdag 21 feb samt natten till fredag 22 feb

Vi planerar att göra underhåll av Unikum natten till torsdag 21 feb 2013 mellan kl 02:00 och 07:30 samt  natten till fredag 22 feb 2013 mellan kl 02:00 och 07:30. Under tiden underhållet pågår kommer Unikum ej kunna nås.

Med vänliga hälsningar
Vi på Unikum