Avslutat: Problem att komma åt elevens sida med Kunskaper

Senast uppdaterat:9 mars 2017 kl. 9:37

Vad har hänt? 

Just nu är det problem att komma åt elevöversikten för Kunskaper för grundskola och gymnasieskola för många elever (ej alla) men föreslår att ni som ska göra bedömningar etc. avvaktar lite tills detta är åtgärdat.

Status nu? 

Felet är åtgärdat. Det är dock fortfarande problem med Kunskapsöversikter på kommunnivå vilket åtgärdas under dagen.