Avslutad: Störningar i Unikum

Senast uppdaterat: 26 september 10:35

Vad har hänt? 

Unikum genomför kontinuerligt förbättringar i våra system. Under införandet krävs extra trim och då kan vissa användare stundtals ha svårt att nå tjänsten eller uppleva tjänsten som seg. Störningar har pågått i begränsad omfattning under vecka 38

Status nu? 

Avslutat sen fredag 23/9-16