Tillfällig driftstörning

Läget?

Vi hade en tillfällig driftsstörning där det var svårt att nå tjänsten. Detta är nu löst.

Var?

Start.unikum.net

När?

Från Kl 16:11 till kl 17:03 den 12 augusti 2020