Tillfällig driftstörning

Vad har hänt? 

Just nu pågår en tillfällig driftstörning. Det innebär att en del användare inte kan nå tjänsten.

Status nu? 

Felsökning pågår.