Tillfällig driftstörning

Vad har hänt? 

Vi har haft en tillfällig driftstörning och driften är nu tillbaka.

Status nu? 

Unikum har full funktion.