Tillfällig driftstörning – Avslutad

Vad har hänt? 

Vi har en tillfällig driftstörning för de kommuner som har inlogging via Skolfederation och en del användare kan uppleva att det just nu inte går att nå Unikum via sin kommuns inloggingslösning. Det innebär att det fortfarande är möjligt att logga in i Unikum med användarnamn och lösenord.

Start: kl 14.20 2018-10-08

Status nu? 

Felet är avhjälpt och Skolfederation har löst problemet och det går att logga in igen.

Avslutat kl 16:30 2018-10-08