Avslutad: Driftstörning hos Unikums driftsleverantör

Senast uppdaterat : 14 mars 18:57

Vad hände? 

Unikums driftleverantör hade en tillfällig störning i det lagringsnätverk som Unikum använder mellan 16:19 och 18:38 onsdagen den 14 mars.

Hur påverkades användare? 

Störningen gjorde att Unikum ej kunde nås av sina användare under denna tid. Driftsleverantören avhjälpte störningen med högsta prioritet, och och från 18:38 på onsdagen var alltså Unikum tillgängligt som vanligt igen.

Status nu? 

Unikum är tillgängligt som vanligt.