Ett paket för särskolan …

Nu har vi gjort klart paketet med funktioner för Särskolan som vi talat om tidigare. Målet har varit att göra så att samma funktioner för att göra bedömningar och se statistik som finns för Grundskola skall vara fullt tillgängliga även för särskolan inklusive träningsskolan.

Vi har släppt funktionerna efter hand allteftersom de blivit klara, och nu i veckan kommer de sista delarna komma på plats. Kul tycker vi! Detta är delarna i paketet:

Sammanslagning av skolformsval

Skolformsvalen för grundsärskola och träningsskola är nu sammanslagna till ett val – särskola. Båda inriktningarnas kursplaner nås nu med ett och samma skolformsval vilket förenklar administrationen och minskar behovet av olika grupper för grundsär och träningingsskola.

Bedömning och statistik för särskola samma som för grundskola

Precis samma möjligheter att göra bedömningar och följa statistik finns nu för särskola, med grundsär och träningsskola, som för grundskolan:

kk-sär

Tydligare för elever med blandade kursplaner

För ett barn som läser en del ämnen Grundskola andra Särskola så separeras nu listan med bedömning i en grupp för Grundskola och en separat grupp för Särskola. Det gäller såväl i skriftliga omdömen i en IUP och bedömningar mot kunskapskraven under Bedömning.

Anpassning för Träningsskolans behov

Vi har uppdaterat terminologin vid bedömning mot Träningsskolans kunskapskrav – så att det är förtydligat att utgångspunkten är varje barns individuella förutsättningar. Alternativen är

  • Text i gränssnittet: ”Insats krävs för att nå grundläggande kunskapskrav utifrån elevens förutsättningar
  • Kort förklaring: Skolan kan behöva göra särskilda insatser för att eleven ska nå de grundläggande kunskapskrav som gäller för slutet av år 9, efter sina förutsättningar.
  • Längre förklaring: “Insats krävs” flaggas av läraren när en elev – utifrån sina individuella förutsättningar – riskerar att inte nå de grundläggande kunskapskraven för slutet av år 9. Det här är en signal om att skolan kan behöva sätta in särskilda åtgärder för att stötta eleven framåt.

bedtraning

Nu hanteras också att Träningsskolans ämnesområden har kunskapskrav som gäller hela vägen från år 1 till 9.

Tidigare …

Sedan tidigare finns möjlighet att göra inställningen ”Grupp med dolda medlemmar” – för de fall man inte vill att elever och föräldrar skall se vilka andra elever och föräldrar som är i gruppen. Detta har varit ett önskemål från en del särskolor.

Hoppas ni får nytta av allt det nya!

Hälsningar
Vi Unikumare