Enklare att se bedömningar mot kunskapskraven

Nu har vi jobbat med förbättringar kring bedömning mot kunskapskraven. Målsättningen har varit att göra all den värdefulla information som lärare samlar in kring kunskapsutvecklingen lättare att nå och använda för elever, föräldrar, lärare och skolledare. Bland det som märks mest finns:

Enklare urval av elever för statistik

Nu finns en smart liten väljare för urval av elever för statistiken. Man kan välja hela årskurs 1-9, låg/mellan/hög respektive varje enskild årskurs.

kk-picker

Enklare navigation till statistik

Flikarna för de olika kunskapskraven år 3, 6 och 9 har tagits bort, vilket gör att det enklare och snabbare går att komma åt informationen.

kk-stats

Tydligare översikt för en elev

För en enskild elev så visas nu alla ämnen som är relevanta. Flikar för kunskapskraven år 3, 6 och 9 har tagits bort även här. På så vis är översikten mer direkt.

kk-vigg

Uppdaterade alternativ för kunskapskraven

Den största skillnaden är att alternativet ”Bedömning saknas” har delats upp i sina två delalternativ. Dels att ”Ingen bedömning finns” när ingen bedömning finns lagrad i Unikum, samt ”Aktuell kunskap ej bedömd” när en lärare aktivt tagit ställning till att det ej varit möjligt att göra en kunskapsbedömning för tillfället, t.ex. för att eleven är ny i klassen. Vi har också uppdaterat förklaringstexterna, detta kommer synas inom kort. Alternativen för bedömning är nu:

  • Har nått kunskapskrav
  • Har förväntade kunskaper
  • Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
  • Aktuell kunskap ej bedömd
  • Ingen bedömning finns

 Dessutom …

Dessutom har vi gjort flera andra förbättringar, t.ex. uppdaterad snabbare och smartare statistikberäkning samt uppdatering av bedömning för grundsär och träningsskola (se separat Nytt i Unikum-artikel).

 

Snöiga hälsningar
Vi på Unikum