Fler nyheter kring Stödinsatser

– möjlighet att utvärdera extra anpassningar samt Klassdokument

Nu har vi trimmat Stödinsatser ytterligare utifrån den feedback vi fått från de som redan är igång med Stödinsatser i Unikum.

Utvärdering av extra anpassningar

I den feedback vi fått in har det varit tydligt att det finns ett behov av att utvärdera de extra anpassningar man har gjort. Därför har vi nu lagt till den funktionen. Utvärderingsmöjligheten visas först när man väljer att avsluta en extra anpassning.

KlassdokumentKlassdokument

För varje klass finns ett klassdokument. Här kan man skriva in sådant som är bra att tänka på när man undervisar den här klassen eller gruppen. Vad fungerar särskilt bra? Vad ska man undvika?

Många skolor använder klassdokumentet i sin planering av arbetsområden och visar det också för vikarier som ska undervisa i en klass.

Vad behöver du/ni göra nu?

Titta på hur det fungerar med utvärderingen av extra anpassningar, så att du/ni vet det när det är dags att utvärdera första gången.

Du/ni behöver bestämma er för om klassdokument är något för er. Om ni väljer att jobba med klassdokument kan det vara en klok sak att fundera tillsammans, exempelvis i arbetslaget, vad ni vill skriva i det. Vad är viktigt för alla som undervisar klassen/gruppen att veta? Vad fungerar bra i just den här klassen/gruppen? Vad är bra att undvika?

Vi hoppas att de här förändringarna ska förenkla ert arbete med Stödinsatser ytterligare.

Jag vill tycka till!
Perfekt! Ge dina förslag här >>

En guidad tur om Stödinsatser i Unikum.

/Vi på Unikum