Förbättringar kring stödinsatser

– förälder kan se sitt barns anpassningar & vanlig inloggning till extra anpassningar

Några skolor har kommit igång med att prova vår nya funktion Stödinsatser och nu kommer de första av vårens förbättringar av Stödinsatser där vi har gjort arbetet med extra anpassningar smidigare. Genom enbart vanlig inloggning är det nu möjligt att visa för elev och vårdnadshavare vilka extra anpassningar som finns för eleven. Vi har även synliggjort vem som är rektor på en skola.

Från tvåfaktorinloggning till vanlig inloggning

Under hösten har man enbart kunna arbeta med extra anpassningar genom tvåfaktorinloggning. Här började vi med att ta det säkra före det osäkra. Nu går det att både läsa och skriva extra anpassningar med vanlig inlogg i Unikum. Det är också möjligt att se klass-, skol- och kommunöversikten med vanlig inloggning. Det är dock bara berörd personal som kan använda modulen Stödinsatser precis som tidigare. När man vill arbeta med särskilt stöd får man logga in med 2-faktorinlogg precis som tidigare.

Skärmavbild samtalsöversiktNu kan man visa extra anpassningar på Samtalsöversikten

Vi har nu gjort det möjligt att kunna visa de extra anpassningarna på samtalsöversikten om man så önskar. Elev och vårdnadshavare ska löpande informeras om elevens utveckling och det är därför också viktigt att man enkelt kan dokumentera arbetet med extra anpassningar i Unikum så att även elev och vårdnadshavare kan se vad man kommit överens om.

Lättare att se vem som är rektor

Nu kan man se vem som är rektor på en skola genom att man går till skolans startsida. På rektors sida finns informationen vilken/vilka skolor han/hon är rektor på.

Vad behöver du/ni göra nu?

Skärmavbild från StödinsatserDu som jobbar med Stödinsatser i Unikum och vill att elev och förälder ska kunna se de extra anpassningarna på Samtalsöversikten behöver klicka i rutan ”Visa för elev och vårdnadshavare under Samtalet.”

Om du vill tycka till om detta så kan du göra det här >>

Vill ni prova Stödinsatser?

Ni som ännu inte har Stödinsatser i Unikum kan anmäla ert intresse här >>

En guidad tur om Stödinsatser i Unikum.

/Vi på Unikum