Mjuka paket från Unikum: formativt underlag för bedömning

För ganska exakt ett år sedan började vi på Unikum arbeta med en helt ny version av modulen ”Kunskaper” samtidigt som vi förenklade och funktionerna för utvecklingssamtal i linje med Skolverkets rekommendationer. Under hela den här terminen har vi stegvis förfinat funktionerna utifrån den feedback vi fått. Nu tar vi ett till steg:

Se samlat formativt underlag för bedömning

Vi vill att allt det fina formativa arbetet skall komma till nytta i den summativa bedömningen, så att ni kan få smidigare och proffsigare summativ bedömning. Därför har vi byggt en fin samlad visning av formativt underlag som planeringar, lärloggar och matriser med lärarkommentarer.  Detta är en vidareutveckling av visning av underlag under ”Skriftliga omdömen” och är mer flexibel.

Ni kan se det hela grupperat per typ av underlag, som här:

  underlag-typ

… eller välja att se på det hela kronologiskt, t.ex. när ni vill uppdatera visad kunskap baserat på de senaste arbetena.

underlag krono

Markera ”Visad kunskap” för år 1-3

Förenklade ”tabeller” för de ämnen som har kunskapskrav för år 3 är också på plats, och släpps snart. Kommer funka fint med mobilen, det också.

Kunskaper1-3

 

Ta bort felaktiga bedömningar

Alla kan göra lite fel – även vi på Unikum. När vi lanserade nya Kunskapsmodulen glömde vi bort att det kan vara bra att kunna ta bort bedömningar som blivit fel: t.ex. om en elev fått en bedömning i ett ämne denne inte läser. Nu har vi lagt in en knapp i elevvyn (en elev, ett ämne) för att ta bort en kunskapsbedömning som blivit fel och helt enkelt inte ska synas för elever och föräldrar.

Ändra era samtalsmallar!

Vi hoppas att många skolor ska välja att ta bort mallar för skriftliga omdömen och börja använda de mycket smidigare och smartare funktionerna under Kunskaper. För att göra det behöver skolorna göra ändringar i samtalsmallarna och ta bort de ”gamla” omdömesmallarna. Om ni vill ha hjälp och råd om hur ni ska tänka, hör gärna av er till oss på Unikum. Vi hjälper gärna till!

God jul och ett riktigt gott nytt år
önskar vi på Unikum!