Historik – nu blir Skolinspektionen glad!

Skolor och kommuner följer kunskapsutvecklingen för sina elever, som en del i sitt systematiska arbete med kvalitet. Nu kan kommun och skola se historik också, terminsvis bakåt i tiden så som Skolinspektionen vill ha det. Du som är lärare, rektor eller skolchef hittar det hela under ”Kunskaper” i Unikum.

Dessutom kan du se hur kunskapsutvecklingen ändrats de senaste 6 månaderna. Kommuner och skolor som vill analysera mera kan exportera statistiken till Excel eller andra analysprogram. All information finns på alla nivåer – kommun, skola, klass – och för alla ämnen. Vi hoppas att detta kan spara massor av tid för rektorer och förvaltningar, och dessutom kanske Skolinspektionen blir glad över allt proffsigt underlag de kommer få från skolor de besöker!

historik2