Koppla, koppla!

Vi knyter ihop Unikums delar

Under ett par veckors tid har ni användare kanske märkt att det smugits in små, små finesser i Unikum.
Målet är att öka nyttan av verktygen i Unikum för er lärare och elever, genom kunna koppla innehållstyperna till varann.

Koppla ihop blogg och Lpp
När klassen/gruppen jobbat med en planering (Lpp) om tex ”Fjärilar” och eleverna har reflekterat över sitt lärande i bloggen så kan man nu enkelt koppla bloggen till elevens planering.

Koppla elevens planering till elevarbetet
I planeringen kan man också koppla in elevens arbeten till planeringen –  oavsett om dom ligger som ett portfolioinlägg  i Unikum eller utanför Unikum (kanske som en wiki, ett GoogleDocs-dokument eller ett Youtube-klipp).

Du kan nu alltså koppla ihop:

  • Lpp:n och bloggen
  • Lpp:n och portfolion
  • Lpp:n till externa arbeten

Levande läroplan
En annan smart grej som vi nu har på plats är att i läroplanen för en elev dyker inte bara kopplingar till IUP-mål och bloggar upp, utan även de planeringar som ni kopplat till exempelvis centralt innehåll

Hur kan vi använda elevens levande läroplan då?
Ja, ett sätt som den levande kursplanen kan underlätta för er lärare är när ni snabbt vill få överblick på hur eran undervisning fördelat sig över ämnets syfte och det centrala innehållet -> och ni kan då använda läroplanen när ni ska förbereda nästa arbetsområde:
”Oj, jag har jobbat massor mot förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, men knapp något kring anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Då ska vi fokusera på anpassning i nästa arbetsområde”

Vi hoppas att ni gillar de här nya ”finesserna” – tyck gärna till här i vårat forum:
/Lotta och Mikaela på Unikum