Kunskapsresultat på längden och bredden

Lagom till semestern kan ni titta på kunskapsresultaten för kommunen, skolan eller klassen på både härsan och tvärsan!

Både Skolverket och Skolinspektionen följer hur kunskapsresultaten skiljer mellan pojkar och flickor runt om i landet. I artikeln ”Könsskillnader i skolprestation” på Skolverkets hemsida ger professor Inga Wernersson sin syn på läget. Vi hoppas att de nya funktionerna gör det lättare att följa upp detta i vardagen, för arbetslag, rektorer och skolchefer.

Vi har också gjort om alla underliggande funktioner för statistiken kring kunskapsresultat, och gjort dem snabbare. De nya funktionerna släpps vecka 27 och är en del av Skolstartspaketet vi berättat om.

De nya statistikfunktioner som släpps nu är:

  • Se på kunskapsresultaten för enskilda skolår – eller intervall (smögs ut i juni)
  • Se resultat för enbart pojkar eller flickor
  • Se skillnaden mellan pojkar och flickor
  • Hämta ut fil med alla kunskapsbedömningar för egen analys.
  • Uppdatering av all statistik minst varje timme.

”Godsaker” som finns kvar sedan tidigare:

  • Statistiken är alltid dagsfärsk (till och med timfärsk) och uppdaterad, på alla nivåer.
  • Man kan klicka sig hela vägen på alla nivåer – från kommun via skola och klass till elev
  • Se hur aktuella bedömningarna är genom ”färskhetspajer” för att se vilken kvalitet resultatinformationen har.

 

Med varma sommarhälsningar
från oss på Unikum!