Medarbetarsamtal med mera

Hej i vintermörkret,

Den här gången har vi fokuserat på små förbättringar som gör arbetet lite smidigare. Här kommer ett axplock av det ni nu kan se i verktyget:

  • Vi har förbättrat hur vi visar läroplanen när ni ska koppla: aktuella avsnitt är utfällda och andra döljs. Målet är att det ska bli mindre scrollande när ni ska koppla t.ex. till ett IUP-mål eller skapa en planering.
  • Portfolion: vi har förbättrat utseendet lite och visar datum och namn i samband med inlagda filer.
  • Nu kan du koppla ett IUP-mål till läroplanen innan ni sätter en rubrik på IUP-målet. Det går också snabbare att skapa flera mål på en gång genom att klicka på ”nytt mål” när du sparat ett mål.
  • Vi har förbättrat utskriftsfunktionerna ytterligare: utskrift av elevers matriser och planeringar visar bedömningar tydligare och textstorleken i utskrifter något större.
  • Koppling från läroplanen: när ni kopplat in ett centralt innehåll eller kunskapskraven till exempelvis en Lpp, så visar vi nu även från vilka årskurser det är hämtat.

 

För er som jobbar med Medarbetarsamtal så har vi trimmat Unikum så att hela flödet kring medarbetarsamtal stöds tydligare.

  • Matriser kan kopplas till skolformen ”Personal”.
  • Planeringar kan kopplas till skolformen ”Personal”.
  • Matriser och planeringar blir ”känsligt innehåll”, och kan endast ses av medarbetaren och dess mentor
  • I gränssnittet finns det små ikoner för ”Medarbetare”, ”Mentor” och ”Chef”

Vi hörs snart igen!