Mellan hägg och syren kommer Lgr 11- kopplingar

Redan nu kan du börja förbereda dina LPP:er inför hösten och koppla arbetsområdena till den nya fräscha läroplanen. Samtidigt kan du också ta fram eller revidera era bedömningsmatriser så att de är i synk med de nya kunskapskraven i Lgr 11.

Vad är det som blir annorlunda inne i Unikum, egentligen?

Man känner igen sig i det mesta, tycker de lärare som varit inne och provat. Men några saker är så klart nya för att matcha mot den nya strukturen i Lgr 11. Det första du märker är de nya ikonerna i Lgr11, ut med de gamla för Strävansmål och Uppnåendemål och välkommen säger vi nu till ikonerna för Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav.

Kunskapskraven har också en ny ”tvist”, i linje med Skolverkets tänk, där vi nu visar dem på två olika sätt: antingen som vanlig text eller i tabellformat.

En annan ”tvist” som många av er har önskat är att man nu alltid kan koppla till övergripande läroplansmål, även när man är inne och kopplar för ett visst ämne.

Vi har också sett till så att man kan jobba med både den gamla och den nya läroplanen samtidigt eftersom det finns elever som fortfarande läser efter Lpo-94.

Vad mera?

Jo, för att det ska bli lättare att söka material i Bankerna har vi nu också försett LPP- och Matrisbanken med fler sökningsmöjligheter, t.ex. på skolformer och elevernas ålder.Dessutom har vi lagt till en färskhets-plopp i elevernas skriftliga omdöme som relaterar till måluppfyllelsen. På så vis kan ni lätt se om ni behöver uppdatera måluppfyllelsen i ett skriftligt omdöme eller ej.

Vill du tycka till?

I vårt forum har du möjlighet att göra din röst hörd och bolla funderingar med andra som använder Unikum. Logga in med din Unikum-inloggning här http://unikum.net/forum