Notiser för matriser och LPP

Nu fungerar notiser och röda ploppar även för matriserna och för LPP. Det här gör att elever och föräldrar enkelt ser klassens nya planeringar eller bedömningsmatriser. Det kommer också att gå ut en notis när någon gjort en kommentar eller klickat i en matris.


En annan kul och efterlängtad sak är att IUP-mall-editorn nu är klar. Med IUP-malleditorn kan kommuner och skolor själva ändra i IUP-mallar, utan att kontakta Unikum. LPP-editorn eller Matris-editorn kan ju användas av alla lärare, men IUP-mall-editorn kan endast användas av administratörer för att säkra att alla i skolan eller kommunen är överens om arbetsformen innan man ändrar. Nu blir det lättare för kommuner och skolor att uppdatera och justera IUP-mallar allteftersom ni utvecklar era metoder och arbetssätt.