Nu finns veckobreven på barnets startsida

Många skolor och förskolor använder nu Unikum för att skicka ut veckobreven till hemmen. Veckobreven skrivs av personal i klassens eller gruppens blogg. Bloggen kan förstås också använda till att ge annan information som rör skolan/ förskolan, klassen eller gruppen.

Till skolstarten släppte vi en ny startsida för barnet, som ska hjälpa föräldern att få en översikt, visa det viktigaste och senaste. Startsidan måste då förstås innehålla veckobreven… och nu hittar ni dessa under ”Meddelanden från skolan/ förskolan” till höger på barnets startsida. Där finns de senaste inläggen från barnets skola/ förskola och grupp bloggar. Placeringen är vald för att särskilja det som är till hela gruppen från det som är specifikt för barnet (som ligger till vänster).

Vår förhoppning är att veckobreven nu blir lättare för barnen och föräldrarna att hitta. Dessutom, kanske det bidrar till att föräldrarna tar del av bedömningen lite oftare.

Tyck till

Har du synpunkter och idéer kring startsidor och veckobrev vill vi gärna höra av dig! Logga in med ditt vanliga Unikum-inlogg på Forumet och Tyck till här >>

Hälsningar Unikum