Ny översikt för skolan – Elever som kan behöva insats

Nu finns en ny översikt över elever som kan behöva insatser i skolan. Vyn visar var lärare har publicerat bedömning ”Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav” för elever, och du som är lärare eller administratör/skolledare hittar den under Bedömnings-ikonen.

Målet är att göra det lätt för skolledare och lärare att upptäcka och följa upp behov av insatser och stöd. Vyn är en del i det nya stödet för Åtgärdsprogram som tas fram i Unikum baserat på den nya förordningen som kom i mars 2013.

insats-skola

Några av delarna i vyn på skolnivå är:

  • För skolan visas summering i varje ämne per årskurs, samt längst ned en total för skolan.
  • Genom att hålla muspekaren över namnet på en elev så kan du se vilken grupp eller klass eleven tillhör.
  • Genom att klicka på elevens namn kommer du till översikten över elevens bedömningar i alla ämnen.
  • Färgerna visar hur stor andel av eleverna i urvalet där lärare bedömt att insats krävs.

Vyn finns för alla nivåer, och man kan därför klicka sig igenom dagsfärsk information från kommun, till skola och klass, och vidare hela vägen till elevens översikt för alla ämnen.

insats-allanivå

Stort tack till er som bidragit med förslag på hur denna vy skulle kunna fungera och se ut. Några er var tidigt ute, som t.ex. Rolf och hans kollegor på Hemmestaskolan, och Pär och Therese i Umeå. Andra har bidragit senare i samband med att vi jobbat fram grunden för de nya funktionerna för Pedagogisk utredning och Åtgärdsprogram. Den input vi fick på Nyckelpersonsträffen i februari blev själva startskottet för byggandet. Och nu finns det hela på plats! Tyck gärna till i Forumet här. >>

Hälsningar
Vi på Unikum