Ny symbol för överenskommelser

SymbolbyteFrån trappa till cirkel

Under förra året gjorde vi en del förändringar kring överenskommelserna i Unikum så att de är lättare att arbeta med. Det sista steget i förändringsarbetet gäller utseendet på symbolen för Överenskommelser i Unikum.

Vi har fått en del feedback kring trappsymbolen och därför har vi bytt till en cirkel eftersom många ogillat symboliken i ”trappan” – särskilt i förskolan. I samband med detta gör vi det också tydligare att vissa överenskommelser är förslag och andra är man överens om. Precis som tidigare kan alla deltagare föreslå överenskommelser inför utvecklingssamtalet och vid själva samtalet kan man komma överens om vilka man vill jobba vidare med och vilka man vill slänga.

/Vi på Unikum