Nya enklare och smidigare Unikum!

Varsågoda – nu kan ni titta på det nya enklare och smidigare Unikum! Bland viktiga saker som finns nu:

NyaUbild

  • Enklare navigation
  • Smidigare utvecklingssamtal – och fin vy för elevledda samtal
  • Effektiva ämnesomdömen – för snabb uppdatering till flera elever samtidigt
  • Praktiska veckobrev och dialog med hemmet.

Navigationen är enklare med tydliga ikoner och enkel navigation under varje ikon. Namnen på ikonerna är också lättare att förstå. Startsidan förklarar vad varje del handlar om. Alla bakgrundsytor har trimmats så att de ger högre läsbarhet för text och ikoner. Antalet underflikar har också minskats. Tack alla ni som bidragit med tankar om vad vi borde förenkla!

Smidigt inför utvecklingssamtal – för förskola och skola

nyaU-samtalNu finns en smidig och fin vy för utvecklingssamtalet, som tydligt visar i vilken fas av förberedelserna man är. Allt är samlat för barn och förälder på en enda översiktlig sida.

En förskola kan lätt visa arbeten från barnets lärlogg inför samtalet, och välja att skicka automatiskt inbjudan med tidsbokning via mail till föräldrarna.

Grundskolor kan underlätta elevledda samtal genom att lägga visa agendan för samtalet på översiktssidan, och till exempel låta eleven förbereda förslag på överenskommelser vid samtalet.

Effektiva ämnesomdömen – för skolan

nyaU-kunskapLärare kan spara massor med tid i samband med bedömning av elevernas kunskap. nu uppdatera bedömningar, nulägesbeskrivningar och utvecklingsområden för flera barn på en gång.

Bedömningarna som lärarna gjort under ikonen Kunskaper är lätt tillgängliga för elever och föräldrar inför utvecklingssamtalet i en översiktlig och tydlig Översikt under ikonen Kunskaper. Det gör att lärare kan använda bedömningar som redan gjorts t.ex. vid terminsslutet även inför utveckligssamtalet.

Det nya sättet att göra bedömningar är också mer robust för de som har dåliga internetanslutningar eller lite äldre datorer, med mindre risk för att bedömningar inte hinner sparas om internetkopplingen tillfälligt bryts.

Fina veckobrev – för alla

hemfrskMånga förskolor och skolor har redan börjat använda Unikum för veckobrev och information till hemmen. Det går att göra veckobreven fina med bilder, och veckobreven kan mailas så att föräldrar kan läsa dem i sina mobiler utan att behöva logga in i Unikum. Om man vill läsa informationen på sin pekplatta går det också bra. Vi tror att fler kommer börja göra veckobrev så här till hösten!

 

Tyck till!

Tycker du att navigation och startsida är enklare? Har du andra synpunkter?  Tyck till i vårt forum här >>

Frågor?

Du som vill veta mer precis vad som är nytt i Nya Unikum kan gå till

På gång…

Ytterligare saker kommer ske i samband med skolstart och under hösten:

  • Etiketter och märkning av Blogg och Lärlogg för pedagogiska dokumentation
  • Bedömningsstöd för kunskapskravens tabeller – som drar nytta av det formativa underlaget i lärloggar och planeringar
  • Uppdaterat stöd för utredningar och åtgärdsprogram, baserat på de nya riktlinjerna
  • Enklare navigation till externa verktyg

Vi ses till skolstart!
//Vi på Unikum