Lgr-11 och reviderad Lpfö 98 i Unikum

Välkomna tillbaka

Hoppas sommaren varit skön, solig och ledig! . Det är massa nytt på gång i skolvärlden med nya läroplaner som börjar gälla. Trycket är därför högt här i snickarbo’a för att läroplanerna ska landa mjukt och fint i Unikum. För er vana Unikum användare hoppas vi att det kommer kännas och smaka lite ”som vanligt” men så klart med en touch av ”nytt”.

Vi vill så här i skoluppstarten presentera

För förskolan:

  • möjlighet att koppla barnets portfolio, överenskommelser och blogg till den reviderad Lpfö98

För grund- och särskolan:

  • möjlighet att koppla elevens portfolio, IUP-mål och blogg till Lgr-11
  • möjlighet att starta IUP-mall och välja ämnen från Lgr11. För elever i åk 9 kan man självklart jobba mot Lpo-94.

Dessutom…

…. kommer ni hitta en mycket efterlängtad och efterfrågad knapp i din Lpp-bank. Det är en ”Ta bort” -knapp som gör att du kan permanent radera Lpp-er som du inte vill ha kvar. För att hålla banken fri från ”skräp” uppmuntar vi er nu att starta terminen med att städa bort skräpet som ligger där och som du inte tänker använda. Du kan enbart ta bort de Lpp-er som ännu inte är tilldelade till någon elev.

 

Ny läroplan för förskolan

Hallå, är det någon där?

Förhoppningsvis inte! De flesta av er struntar nog helt i vad som händer i Unikum just nu och äter hellre mjukglass på stranden eller softar i solen, men för de tappra få som fortfarande vill veta vad vi pysslar med kommer här en liten uppdatering.

Nytt för den här gången:

Den mest synliga förändringen är att vi förenklat verktygsmenyn och flyttat ned sidans rubrik (exempel ”Nuvarande IUP för Majken Fransson”). Rubriken har flyttats ner för att den skall vara lättare att läsa. I menyn syns nu tydligare vilket verktyg som är valt, utan att samma ”knapp” visas två gånger. Många har önskat sig den här förändringen, och vi tror den gör Unikum tydligare och enklare. Under sommaren och hösten fortsätter vi fokusera på att förenkla och förbättra Unikums användargränssnitt.

För alla förskolor har vi också goda nyheter:

Den nya läroplanen finns nu inlagd i Unikum – ni hittar den under Fokusflaggan. De förskolor som arbetar med pedagogisk planering i Unikum kan nu koppla sitt material till den reviderade läroplanen för förskolan. Efter sommaren kan man även koppla barnens portfolio till läroplanen.

Den sista förbättringen berör skol- och kommunadministratörer:

Vi har förbättrat listan med elever i skolan (Skola > Admin > Elever) så att man nu ser elevens klass och kan sortera listan efter klass. Vi har också byggt en smart funktion för att markera elever som saknar klass, så man med ett enkelt handgrepp kan ta bort dessa ur skolan. Det kan vara praktiskt inför terminsstarten!

Men än så länge är det långt dit. Ha en bra sommar!

Mellan hägg och syren kommer Lgr 11- kopplingar

Redan nu kan du börja förbereda dina LPP:er inför hösten och koppla arbetsområdena till den nya fräscha läroplanen. Samtidigt kan du också ta fram eller revidera era bedömningsmatriser så att de är i synk med de nya kunskapskraven i Lgr 11.

Vad är det som blir annorlunda inne i Unikum, egentligen?

Man känner igen sig i det mesta, tycker de lärare som varit inne och provat. Men några saker är så klart nya för att matcha mot den nya strukturen i Lgr 11. Det första du märker är de nya ikonerna i Lgr11, ut med de gamla för Strävansmål och Uppnåendemål och välkommen säger vi nu till ikonerna för Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav.

Kunskapskraven har också en ny ”tvist”, i linje med Skolverkets tänk, där vi nu visar dem på två olika sätt: antingen som vanlig text eller i tabellformat.

En annan ”tvist” som många av er har önskat är att man nu alltid kan koppla till övergripande läroplansmål, även när man är inne och kopplar för ett visst ämne.

Vi har också sett till så att man kan jobba med både den gamla och den nya läroplanen samtidigt eftersom det finns elever som fortfarande läser efter Lpo-94.

Vad mera?

Jo, för att det ska bli lättare att söka material i Bankerna har vi nu också försett LPP- och Matrisbanken med fler sökningsmöjligheter, t.ex. på skolformer och elevernas ålder.Dessutom har vi lagt till en färskhets-plopp i elevernas skriftliga omdöme som relaterar till måluppfyllelsen. På så vis kan ni lätt se om ni behöver uppdatera måluppfyllelsen i ett skriftligt omdöme eller ej.

Vill du tycka till?

I vårt forum har du möjlighet att göra din röst hörd och bolla funderingar med andra som använder Unikum. Logga in med din Unikum-inloggning här http://unikum.net/forum

Lite påskvädring

Sen sist har vi rensat lite i Unikums rabatter, bland annat har vi löst problem med rullgardinsfrågor och förbättrat rapportering när man gör importer.

Vi har också planterat några fina Lgr11-vårlökar, som kommer blomma ut senare i vår …

Notiser för matriser och LPP

Nu fungerar notiser och röda ploppar även för matriserna och för LPP. Det här gör att elever och föräldrar enkelt ser klassens nya planeringar eller bedömningsmatriser. Det kommer också att gå ut en notis när någon gjort en kommentar eller klickat i en matris.

Läs mer

En ny läroplan flyttar in i Unikum

Under vinterns mörkaste månader har vi passat på att jobba med den nya läroplanen. Det är en samlad läroplan – något som också ska märkas i verktyget. Nu kan du hitta nya Lgr 11 under ”Fokus-flaggan”-granne med Lpo 94.

Under våren kommer vi att lägga till fler och fler funktioner, t.ex. kommer du snart att kunna förbereda dina planeringar för hösten med kopplingar till Lgr 11, efter det kommer kopplingar till IUP-målen osv.
Även grundsärskolans läroplan finns inne och kommer att kompletteras med återstående kursplaner inom kort.
Har du funderingar eller kommentarer kan du lämna dem i vår Lgr11-tråd i forumet som du hittar här

Bättre utskrift av IUP med skriftliga omdömen

Ett litet steg för Unikum. Ett stort steg för det papperslösa samhället – eller? Att skriva ut IUP:er har inte funkat särskilt bra i Unikum, och det har tagit lång tid för oss att hitta en lösning på problemet. Nu tar vi första steget mot bättre utskrifter: utskrift av IUP till PDF. Klicka på skrivar-ikonen när du tittar på en elevs IUP så får du nu en PDF-fil med vettiga sidbrytningar och layout, och som ser likadan ut oavsett vilken webbläsare du använder. PDF-filen kan du enkelt skicka till en skrivare eller behålla som arkivkopia.

Nu när vi tagit detta första steg kommer vi successivt bygga om utskriftsfunktionen överallt i Unikum så att den skapar fina PDF-filer på samma sätt som för IUP. Vi siktar på fina utskrifter av LPP och Matriser som nästa steg. Vi kommer också arbeta med att göra det lättare att skriva ut skriftliga omdömen tillsammans med LPP:er och matriser. Dessa förbättringar dyker upp under denna termin.

Berätta vad ni tycker är bra och vad som behöver förbättras i vårt forum!

Vokabulär anpassat till förskolan

Midvinternattens köld är hård, men på landets förskolor håller man värmen med vantar, overaller och Unikum. Det som är nytt i den här versionen är att vi anpassat vokabulären i Unikum till förskolan: de förskolor som redan idag använder Unikum har hittills fått leva med att barn kallats ”elev” och förskolepedagoger för ”lärare”. Från och med nu slipper förskolorna detta: barn heter barn, och pedagoger pedagoger i Unikum Förskola.

De begrepp som skiljer mellan ”skolversionen” och ”förskoleversionen” är:

SKOLA -> FÖRSKOLA
elev -> barn
lärare -> pedagog
IUP -> Utvecklingsplan
IUP-mål -> Överenskommelse

Hjälpsidorna är inte ”översatta” till förskolespråk ännu, men det är också på gång!

Enklare och tydligare måluppfyllelse

Hej igen! I den här uppdateringen har vi bl.a. tagit ett första steg mot att förenkla och förtydliga funktionerna för Måluppfyllelse (alltså stället där lärare bedömer elever utifrån mål att uppnå i kursplanerna). Förändringarna innebär inga förändringar i hur man använder Måluppfyllelse utan handlar endast om tydligare texter och layout. Tack för all input vi fått på användarträff och i forum kring detta! Berätta gärna vad ni tycker om förändringen i vårt forum.

Förutom detta har vi som vanligt gjort en massa förbättringar och reparationer – en del som syns och mycket som inte gör det. En förändring som en del kommer märka är att arkivet i en elevs IUP flyttat från högerspalten till flikarna överst i IUP:n. Detta för att det ska gå lättare att bläddra mellan tidigare IUP:er oavsett vilken sida man är på i planen.

Flexibel tilldelning av matriser och LPP:er

Vi fortsätter förbättra funktionerna för LPP och Matriser. Den ena nyheten är att man nu kan tilldela matriser och LPP till utvalda elever i en klass (tidigare har man kunnat tilldela till en hel klass, eller till en enskild elev). Tilldelning görs som vanligt genom att gå till klassen och klicka på ”Tilldela”. I en blå ruta till höger ser man eleverna i klassen och kan välja bort de som inte skall få just den här planeringen / matrisen. I samband med detta har vi flyttat ämnesfiltret så det inte ”knuffas ner” av tilldelningslistan.

Den andra nyheten är att skolor och kommuner nu kan välja ut favoriter i LPP-banken: antalet planeringar har vuxit snabbt, och många har efterfrågat ”favorit-funktionen” från Matrisbanken även i LPP-banken. Kommun- och skoladministratörer väljer vilka LPP:er som skall vara favoriter i skolan eller kommunen.