1 miljon användarkonton – Tack alla!

Tiundaskolan i Uppsala firades med miljontårta

Den senaste tiden har flera nya kommuner som Uppsala, Kristinehamn och Örebro börjat använda Unikum vilket gjort att det totala antalet lärare, elever och föräldrar som har tillgång till Unikum nu nått 1 miljon sedan starten. Det miljonte användarkontot finns i Uppsala på Tiundaskolan. I morse åkte vi dit med en fin #miljontårta för att fira med rektor, Unikum-ansvariga och all underbar personal.

Vi vill på detta enkla sätt uttrycka ett stort tack till er alla som på olika sätt varit med och bidragit på en fantastisk resa för ett unikt lärande för unika barn!

miljon-2

Tårtor på väg till Tiundaskolan

Från höger: Jonas Ryberg, VD Unikum, Torbjörn Kättström, rektor på Tiundaskolan i Uppsala samt Camilla Hagblom och Maria Björkman marknadskommunikatörer på Unikum.

 

Vill du läsa pressreleasen om detta klicka här >>

 

 

Juletider – vi summerar höstens klappar

Denna höst har det hänt massor! Vårt fokus har legat på användarnytta och vi har jobbat hårt med att förbättra användarupplevelsen på olika sätt.

Vi har börjat med att få Unikum mer och mer konsekvent: en knapp eller ett popup-fönster ska se likadant ut var du än befinner dig i Unikum. Det här arbetet är något vi kommer ägna oss åt kontinuerligt och på sikt kommer det skapa en mycket mer angenäm användarupplevelse.

1_725

Ovan kan man se hur knappar har fått en fast position i botten av alla stora pop-up rutor så man lätt ska hitta hur man går vidare eller ångrar sig.

Smidigare systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Tidigare i höstas jobbade vi med att skapa funktioner för SKA, systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp av förskolepedagoger tog vi fram en funktion för att koppla ihop pedagogisk dokumentation.

2

Ovan beskriver hur en personalgrupp visar kopplingar till både en barngrupps planering och en personalgrupps-planering. På sätt kan man lätt skapa en diskussion kring dessa.

Äntligen uppgifter för grundskola och gymnasiet

Vi har under lång tid bett om input kring uppgifter och nu är det äntligen verklighet! Under själva projektet fick vi hjälp av flera grundskolelärare som vi intervjuade och som gav oss ovärderlig information om vilka behov som fanns.

När vi sedan hade tagit fram prototyper så gjorde vi användningstester tillsammans med lärare. Efter flera testomgångar med lärare så känns det väldigt smidigt och trevligt att använda uppgifter.

3

Här ser ni en översiktsvy för lärare om hur det går för uppgifter i en klass, med tydlig markeringar var läraren behöver göra något.

Gymnasiet – ny skolform i Unikum

Under året så har vi också arbetat med en ny skolform: Gymnasiet! Även där har vi gjort flera djupintervjuer med både skolledare, gymnasielärare och även elever som går i gymnasiet. Intervjuerna gav oss massor av insikter vad gäller skillnader och likheter i gymnasiet relativt andra skolformer. Vi har även gjort användningstester med lärare och skolledare så att vi skulle hitta svagheter i de koncept vi tagit fram.

Om din skola eller kommun är intresserade av att testa? Kontakta kundansvarig säljare på Unikum eller hör av er till sales@unikum.net så hjälper vi er.

4

Ovan är ett en bild av elevens studieplan.

 

I Gymnasiet har rektorn möjlighet att följa kunskapsresultat filtrerat på programval!

God Jul!

önskar vi alla på Unikum

personal

 

Reflektera mera – sista delen av förskolans sommarpaket

Koppla bloggar och lärloggar även till planeringar i andra grupper

Många av er har efterfrågat en möjlighet att reflektera kring hela förskolans verksamheten på ett smidigt sätt. Nu har vi förbättrat Unikum så att ni kan koppla till bloggar och lärloggar i andra grupper från en planering tilldelad exempelvis på en pedagoggrupp. Detta underlättar arbetet med pedagogers reflektioner över verksamheten på hela förskolan – en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kopplingen når ni som vanligt från Välj material i en tilldelad planering eller i en blogg/lärloggSkärmavbild 2015-09-22 kl. 11.22.14

Exempel:

Förskolans gemensamma planeringar tilldelas på en pedagoggrupp och här kan alla pedagoger på förskolan reflektera över sin verksamhet utan att föräldrar har tillgång till reflektionerna. Barnen och gruppens utveckling och lärande dokumenteras som vanligt i lärlogg/blogg och märks upp med etiketter. När det är dags för uppföljning och utvärdering kan signifikanta lärloggs- eller blogginlägg från de olika grupperna som exempelvis belyser skillnader och likheter kopplas till planeringen. Kopplingen kan göras både från planeringen och från blogg/lärlogg. Pedagogers reflektioner och sammanfattande analyser kopplas till planeringen via ett blogginlägg.

Vad behöver ni på förskolan göra nu?

Om ni vill kunna använda funktionen att koppla material mellan barngrupp och personalgrupp behöver er administratör skapa en ny grupp med skolformen förskola och placera alla pedagoger där.

Läs mer om hur man skapar en ny grupp här
Läs mer om hur man kopplar pedagoger till en grupp här

Hälsningar från oss på Unikum

Guidad tur: Systematiskt kvalitetsarbete i Unikum

 

 

Skapa planeringar ihop med kollegan!

Många av er har berättat att ni enkelt skulle vilja jobba tillsammans med en kollega för att ta fram en inspirerande pedagogisk planering eller bedömningsmatris. Nu är det möjligt att bjuda in valfri kollega som medredaktör till ditt material. Så här enkelt är det:

medredaktörer

Vi hoppas det här bidrar till att ni lättare kan jobba tillsammans, exempelvis med andra lärare som har samma fokus och ämnen.

//Hela Unikumgänget

Observatörsroll i Unikum

 – för t ex skolchef, rektor och specialpedagog

Flera av er har efterfrågat vad som i folkmun fått namnet ”Ögon-funktionen”, dvs en roll för t ex skolchef, rektor eller specialpedagog som vill kunna se och följa lärandet i skolan, men som inte behöver kunna administrera Unikum. Vi har jobbat med denna roll som en del i paketet kring Stödinsatser. Nu har vi släppt de första delarna av detta och givit rollen namnet Observatör.

Observatörsrollen är till för personer som behöver kunna se och följa skolans processer, och som ibland behöver kunna medverka i några specifika situationer eller ärenden. På en enhet kan det gälla rektor, kurator eller specialpedagog. På kommunen/i friskolekedjan kan det gälla t ex skolchef eller utvecklingsledare. Observatören får nu tillgång till dagsfärsk information om stödinsatser, kunskapsöversikter och insatsvyer utan att vara rädd för att råka ändra något av misstag.

Översikter

Förskola

Observatörsrollen finns även för förskola och där kan observatören se bloggar, planeringar och samtalsunderlag.

Vad behöver ni göra nu?

Lägg till observatören på skol- och/eller kommunnivå i administratörsverktyget.

/Vi på Unikum

Utökat stöd för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

 – smidig koppling mellan grupplanering och lärloggar

Nu har vi utökat möjligheterna för er att använda Unikum i det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen. En del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp resultat och måluppfyllelse som underlag för vidare analys. Det kan t.ex. handla om att ta reda på hur verksamheten har bidragit till barnens utveckling och lärande samt hur barnen upplever att deras lärande har påverkats. Många av er har efterlyst ett smidigt sätt att göra detta i Unikum.

Genom att koppla utvalda lärloggsinlägg till planeringar får ni ytterligare underlag i ert arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Kopplade inlägg kan belysa hur verksamhetens planerade verksamhet ger avtryck i barnens förändrade kunnande, allt för att ge varje barn maximala förutsättningar för utveckling och lärande.

Den nya funktionen nås från en tilldelad grupplanering:

 

Skärmavbild 2015-03-25 kl. 13.14.54Skärmavbild 2015-03-24 kl. 19.52.18

Skolverkets senaste stödmaterial Kvalitetsarbete i praktiken kan du läsa här

Vi vill gärna veta vad ni tycker om den nya funktionen, tyck gärna till här

/ Vi på Unikum

Guidad tur: Systematiskt kvalitetsarbete i Unikum

 

Förbättringar Samtalet

Vi har sett över Samtalsöversikten och gjort några förändringar för att det ska vara lättare att navigera på sidan.

De mallstyrda sidorna har flyttats ner till rubriken Förberedelser inför samtalet under Agenda.

Samtalsöversikt

 

Vi har också gjort så att alla pedagoger kan starta samtalsmallar. För förskolan är detta extra välkommet då många pedagoger arbetar tillsammans kring flera barn.

Vi vill gärna få feedback från er användare på det nya utseendet. Tyck gärna till här –>

/Vi på Unikum

Flera kan redigera blogginlägg

Har du sett att vi släppt den efterlängtade valfunktionen som möjliggör att all personal i gruppen/klassen kan redigera ett blogginlägg i Unikum. Med denna funktion kan du starta ett inlägg som sedan en kollega kan fylla på och då kan ni smidigt dokumentera tillsammans i arbetslaget.

Blogginlägg

Om du vill tycka till om den här eller andra funktioner så gör du det här >>

/Vi på Unikum