Full koll på stödinsatser!

Nu har vi skapat en efterfrågad möjlighet för er som arbetar med särskilt stöd i Unikum att bestämma vem som kan se och redigera utredning, åtgärdsprogram och utvärdering. I synnerhet delen för utredning kan i vissa fall innehålla känslig information som vi nu, i linje med Skolverkets rekommendationer, kan begränsa tillgången till. De lärare ni vill ska kunna se och redigera de olika delarna sätter ni som medverkande, enligt bilden nedan.

medverkande

Vad funkar precis som tidigare?

Rektor och observatör kan se och redigera samtliga delar för samtliga elever. Mentor kan se och redigera samtliga delar för sina mentorselever.

Vad är nytt?

För lärare och övrig personal på skolan gäller följande:

Utredningar
Mentor, observatör och rektor är de enda som kan starta en utredning. De kan sedan bjuda in vem som helst av skolans personal som medverkande.
Lärare som är kopplade till elev men inte är medverkande i utredningen ser bara den pedagogiska bedömningen (som sedan flyttas över till rubriken behov av särskilt stöd och ligger till grund för åtgärdsprogrammet).

Medverkande kan se och redigera hela utredningen.

Åtgärdsprogram
De lärare som sätts som ansvariga för en åtgärd kan se och redigera hela åtgärdsprogrammet.
Samtliga lärare som är kopplade till en elev kan se åtgärdsprogrammet men inte redigera.

Medverkande kan se och redigera hela åtgärdsprogrammet.

Utvärdering
Samtliga lärare som är kopplade till eleven kan skriva i den löpande uppföljningen och se utvärderingen.

Medverkande kan se och redigera den löpande uppföljningen och utvärderingen.

/ Jörgen på Unikum

Smidigare att skapa planeringar

-med en lättarbetad planeringseditor

Nu är det enklare att rama in ett arbetsområde med hjälp av våran nya, lättarbetade planeringseditor. Planeringen är startpunkten för en gemensam läranderesa för pedagogerna och eleverna. Därför behöver den vara superenkel att skapa – så enkel att man alltid vill ha planeringen som ett nav – och fin och lätt att arbeta med för eleverna.

nytt i U

Vad behöver du göra?

-Inget! Den nya editorn är automatiskt påslagen för alla.

Vad händer med mina gamla planeringar?

Alla planeringar (nya som gamla) ligger kvar i banken precis som vanligt och du kan fortsätta jobba med dem i den nya editorn.

Vill du veta i förväg vad som kommer?

Följ oss då på ”På gång i Unikum” – där beskriver vi vad vi jobbar med just nu.

Ha en härlig sommar allihopa!!

//hela Unikum-gänget via Lotta

 

 

 

 

 

1 miljon användarkonton – Tack alla!

Tiundaskolan i Uppsala firades med miljontårta

Den senaste tiden har flera nya kommuner som Uppsala, Kristinehamn och Örebro börjat använda Unikum vilket gjort att det totala antalet lärare, elever och föräldrar som har tillgång till Unikum nu nått 1 miljon sedan starten. Det miljonte användarkontot finns i Uppsala på Tiundaskolan. I morse åkte vi dit med en fin #miljontårta för att fira med rektor, Unikum-ansvariga och all underbar personal.

Vi vill på detta enkla sätt uttrycka ett stort tack till er alla som på olika sätt varit med och bidragit på en fantastisk resa för ett unikt lärande för unika barn!

miljon-2

Tårtor på väg till Tiundaskolan

Från höger: Jonas Ryberg, VD Unikum, Torbjörn Kättström, rektor på Tiundaskolan i Uppsala samt Camilla Hagblom och Maria Björkman marknadskommunikatörer på Unikum.

 

Vill du läsa pressreleasen om detta klicka här >>

 

 

Juletider – vi summerar höstens klappar

Denna höst har det hänt massor! Vårt fokus har legat på användarnytta och vi har jobbat hårt med att förbättra användarupplevelsen på olika sätt.

Vi har börjat med att få Unikum mer och mer konsekvent: en knapp eller ett popup-fönster ska se likadant ut var du än befinner dig i Unikum. Det här arbetet är något vi kommer ägna oss åt kontinuerligt och på sikt kommer det skapa en mycket mer angenäm användarupplevelse.

1_725

Ovan kan man se hur knappar har fått en fast position i botten av alla stora pop-up rutor så man lätt ska hitta hur man går vidare eller ångrar sig.

Smidigare systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Tidigare i höstas jobbade vi med att skapa funktioner för SKA, systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp av förskolepedagoger tog vi fram en funktion för att koppla ihop pedagogisk dokumentation.

2

Ovan beskriver hur en personalgrupp visar kopplingar till både en barngrupps planering och en personalgrupps-planering. På sätt kan man lätt skapa en diskussion kring dessa.

Äntligen uppgifter för grundskola och gymnasiet

Vi har under lång tid bett om input kring uppgifter och nu är det äntligen verklighet! Under själva projektet fick vi hjälp av flera grundskolelärare som vi intervjuade och som gav oss ovärderlig information om vilka behov som fanns.

När vi sedan hade tagit fram prototyper så gjorde vi användningstester tillsammans med lärare. Efter flera testomgångar med lärare så känns det väldigt smidigt och trevligt att använda uppgifter.

3

Här ser ni en översiktsvy för lärare om hur det går för uppgifter i en klass, med tydlig markeringar var läraren behöver göra något.

Gymnasiet – ny skolform i Unikum

Under året så har vi också arbetat med en ny skolform: Gymnasiet! Även där har vi gjort flera djupintervjuer med både skolledare, gymnasielärare och även elever som går i gymnasiet. Intervjuerna gav oss massor av insikter vad gäller skillnader och likheter i gymnasiet relativt andra skolformer. Vi har även gjort användningstester med lärare och skolledare så att vi skulle hitta svagheter i de koncept vi tagit fram.

Om din skola eller kommun är intresserade av att testa? Kontakta kundansvarig säljare på Unikum eller hör av er till sales@unikum.net så hjälper vi er.

4

Ovan är ett en bild av elevens studieplan.

 

I Gymnasiet har rektorn möjlighet att följa kunskapsresultat filtrerat på programval!

God Jul!

önskar vi alla på Unikum

personal

 

Skapa planeringar ihop med kollegan!

Många av er har berättat att ni enkelt skulle vilja jobba tillsammans med en kollega för att ta fram en inspirerande pedagogisk planering eller bedömningsmatris. Nu är det möjligt att bjuda in valfri kollega som medredaktör till ditt material. Så här enkelt är det:

medredaktörer

Vi hoppas det här bidrar till att ni lättare kan jobba tillsammans, exempelvis med andra lärare som har samma fokus och ämnen.

//Hela Unikumgänget

Tydligare kunskapsöversikter

Äntligen! 

Många av er som jobbar med undervisningsgrupper har efterlyst en bättre översikt för kunskaper. Det har varit svårt att få en tydlig översikt över elevernas resultat, när klasser och grupper legat huller om buller. Nu är vi äntligen där. Genom att märka upp vilka grupper som är undervisningsgrupper kommer dessa att filtreras bort från vyn över kunskaper. Så här stor skillnad kan det bli i en vanlig 6-9 skola:

uvgrDet här skapar en tydligare vy för alla er lärare, rektorer, utvecklingsledare och a-lagsledare som vill ha överblick.

Vad behöver vi göra för att dra nytta av detta? 

För att det här ska fungera på er skola behöver ni markera upp vilka av era grupper som är sk. undervisningsgrupper. Det gör eran administratör på skolan i sitt administrationsverktyg:

admin uvgrVi hoppas att det här kommer underlätta för er,
Hälsningar från hela gänget via Lotta

Observatörsroll i Unikum

 – för t ex skolchef, rektor och specialpedagog

Flera av er har efterfrågat vad som i folkmun fått namnet ”Ögon-funktionen”, dvs en roll för t ex skolchef, rektor eller specialpedagog som vill kunna se och följa lärandet i skolan, men som inte behöver kunna administrera Unikum. Vi har jobbat med denna roll som en del i paketet kring Stödinsatser. Nu har vi släppt de första delarna av detta och givit rollen namnet Observatör.

Observatörsrollen är till för personer som behöver kunna se och följa skolans processer, och som ibland behöver kunna medverka i några specifika situationer eller ärenden. På en enhet kan det gälla rektor, kurator eller specialpedagog. På kommunen/i friskolekedjan kan det gälla t ex skolchef eller utvecklingsledare. Observatören får nu tillgång till dagsfärsk information om stödinsatser, kunskapsöversikter och insatsvyer utan att vara rädd för att råka ändra något av misstag.

Översikter

Förskola

Observatörsrollen finns även för förskola och där kan observatören se bloggar, planeringar och samtalsunderlag.

Vad behöver ni göra nu?

Lägg till observatören på skol- och/eller kommunnivå i administratörsverktyget.

/Vi på Unikum

Fler nyheter kring Stödinsatser

– möjlighet att utvärdera extra anpassningar samt Klassdokument

Nu har vi trimmat Stödinsatser ytterligare utifrån den feedback vi fått från de som redan är igång med Stödinsatser i Unikum.

Utvärdering av extra anpassningar

I den feedback vi fått in har det varit tydligt att det finns ett behov av att utvärdera de extra anpassningar man har gjort. Därför har vi nu lagt till den funktionen. Utvärderingsmöjligheten visas först när man väljer att avsluta en extra anpassning.

KlassdokumentKlassdokument

För varje klass finns ett klassdokument. Här kan man skriva in sådant som är bra att tänka på när man undervisar den här klassen eller gruppen. Vad fungerar särskilt bra? Vad ska man undvika?

Många skolor använder klassdokumentet i sin planering av arbetsområden och visar det också för vikarier som ska undervisa i en klass.

Vad behöver du/ni göra nu?

Titta på hur det fungerar med utvärderingen av extra anpassningar, så att du/ni vet det när det är dags att utvärdera första gången.

Du/ni behöver bestämma er för om klassdokument är något för er. Om ni väljer att jobba med klassdokument kan det vara en klok sak att fundera tillsammans, exempelvis i arbetslaget, vad ni vill skriva i det. Vad är viktigt för alla som undervisar klassen/gruppen att veta? Vad fungerar bra i just den här klassen/gruppen? Vad är bra att undvika?

Vi hoppas att de här förändringarna ska förenkla ert arbete med Stödinsatser ytterligare.

Jag vill tycka till!
Perfekt! Ge dina förslag här >>

En guidad tur om Stödinsatser i Unikum.

/Vi på Unikum

Förbättringar kring stödinsatser

– förälder kan se sitt barns anpassningar & vanlig inloggning till extra anpassningar

Några skolor har kommit igång med att prova vår nya funktion Stödinsatser och nu kommer de första av vårens förbättringar av Stödinsatser där vi har gjort arbetet med extra anpassningar smidigare. Genom enbart vanlig inloggning är det nu möjligt att visa för elev och vårdnadshavare vilka extra anpassningar som finns för eleven. Vi har även synliggjort vem som är rektor på en skola.

Från tvåfaktorinloggning till vanlig inloggning

Under hösten har man enbart kunna arbeta med extra anpassningar genom tvåfaktorinloggning. Här började vi med att ta det säkra före det osäkra. Nu går det att både läsa och skriva extra anpassningar med vanlig inlogg i Unikum. Det är också möjligt att se klass-, skol- och kommunöversikten med vanlig inloggning. Det är dock bara berörd personal som kan använda modulen Stödinsatser precis som tidigare. När man vill arbeta med särskilt stöd får man logga in med 2-faktorinlogg precis som tidigare.

Skärmavbild samtalsöversiktNu kan man visa extra anpassningar på Samtalsöversikten

Vi har nu gjort det möjligt att kunna visa de extra anpassningarna på samtalsöversikten om man så önskar. Elev och vårdnadshavare ska löpande informeras om elevens utveckling och det är därför också viktigt att man enkelt kan dokumentera arbetet med extra anpassningar i Unikum så att även elev och vårdnadshavare kan se vad man kommit överens om.

Lättare att se vem som är rektor

Nu kan man se vem som är rektor på en skola genom att man går till skolans startsida. På rektors sida finns informationen vilken/vilka skolor han/hon är rektor på.

Vad behöver du/ni göra nu?

Skärmavbild från StödinsatserDu som jobbar med Stödinsatser i Unikum och vill att elev och förälder ska kunna se de extra anpassningarna på Samtalsöversikten behöver klicka i rutan ”Visa för elev och vårdnadshavare under Samtalet.”

Om du vill tycka till om detta så kan du göra det här >>

Vill ni prova Stödinsatser?

Ni som ännu inte har Stödinsatser i Unikum kan anmäla ert intresse här >>

En guidad tur om Stödinsatser i Unikum.

/Vi på Unikum

Skolans insatser

Ny ruta för Skolans insatser à la Skolverket

-bättre möjlighet att samla och förbereda arbetslagets tankar i lugn och ro

Nu finns en ny ruta där ni kan samla Skolans insatser, helt enligt Skolverkets riktlinjer. Fördelen är att det blir enklare att samla ihop arbetslagets interna tankar inför samtalet med förslag på hur ni bäst ska stödja elevens utveckling. Skolans insatser är också en del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Dessa kan ni i lugn och ro bearbeta och utveckla innan samtalet och själva bestämma när föräldrar och elev ska kunna ta del av dessa.

Många av er arbetar redan med Skolans Insatser i varje Överenskommelse, och den nya rutan Skolans insatser ger ännu smidigare arbetsflöde kring detta.  Ni kan börja arbeta med Skolans insatser när en ny samtalsmall är startad samt välja att publicera den när som helst i samtalsprocessen.

 

smatalsöversikt

Var?

Du hittar Skolans insatser under elevens Samtalsöversikt, och de nås enkelt från elevens Kunskapsöversikt.

kunskapsöversikt si

 

Dessutom…

I samband med att vi la till Skolans insatser har vi passat på att göra några till förbättringar som ni efterlyst:

  • förtydliga den Framåtsyftande planeringen
  • trimmat utseende på Samtalsöversikten

Och …

  • trimmat kommentaren till Kunskapskravstabellen

Vill du veta mer om Skolans Insatser? Läs här>>
Tyck gärna till här!

/Lotta och Johan