Skapa planeringar ihop med kollegan!

Många av er har berättat att ni enkelt skulle vilja jobba tillsammans med en kollega för att ta fram en inspirerande pedagogisk planering eller bedömningsmatris. Nu är det möjligt att bjuda in valfri kollega som medredaktör till ditt material. Så här enkelt är det:

medredaktörer

Vi hoppas det här bidrar till att ni lättare kan jobba tillsammans, exempelvis med andra lärare som har samma fokus och ämnen.

//Hela Unikumgänget

Tydligare kunskapsöversikter

Äntligen! 

Många av er som jobbar med undervisningsgrupper har efterlyst en bättre översikt för kunskaper. Det har varit svårt att få en tydlig översikt över elevernas resultat, när klasser och grupper legat huller om buller. Nu är vi äntligen där. Genom att märka upp vilka grupper som är undervisningsgrupper kommer dessa att filtreras bort från vyn över kunskaper. Så här stor skillnad kan det bli i en vanlig 6-9 skola:

uvgrDet här skapar en tydligare vy för alla er lärare, rektorer, utvecklingsledare och a-lagsledare som vill ha överblick.

Vad behöver vi göra för att dra nytta av detta? 

För att det här ska fungera på er skola behöver ni markera upp vilka av era grupper som är sk. undervisningsgrupper. Det gör eran administratör på skolan i sitt administrationsverktyg:

admin uvgrVi hoppas att det här kommer underlätta för er,
Hälsningar från hela gänget via Lotta

Observatörsroll i Unikum

 – för t ex skolchef, rektor och specialpedagog

Flera av er har efterfrågat vad som i folkmun fått namnet ”Ögon-funktionen”, dvs en roll för t ex skolchef, rektor eller specialpedagog som vill kunna se och följa lärandet i skolan, men som inte behöver kunna administrera Unikum. Vi har jobbat med denna roll som en del i paketet kring Stödinsatser. Nu har vi släppt de första delarna av detta och givit rollen namnet Observatör.

Observatörsrollen är till för personer som behöver kunna se och följa skolans processer, och som ibland behöver kunna medverka i några specifika situationer eller ärenden. På en enhet kan det gälla rektor, kurator eller specialpedagog. På kommunen/i friskolekedjan kan det gälla t ex skolchef eller utvecklingsledare. Observatören får nu tillgång till dagsfärsk information om stödinsatser, kunskapsöversikter och insatsvyer utan att vara rädd för att råka ändra något av misstag.

Översikter

Förskola

Observatörsrollen finns även för förskola och där kan observatören se bloggar, planeringar och samtalsunderlag.

Vad behöver ni göra nu?

Lägg till observatören på skol- och/eller kommunnivå i administratörsverktyget.

/Vi på Unikum

Fler nyheter kring Stödinsatser

– möjlighet att utvärdera extra anpassningar samt Klassdokument

Nu har vi trimmat Stödinsatser ytterligare utifrån den feedback vi fått från de som redan är igång med Stödinsatser i Unikum.

Utvärdering av extra anpassningar

I den feedback vi fått in har det varit tydligt att det finns ett behov av att utvärdera de extra anpassningar man har gjort. Därför har vi nu lagt till den funktionen. Utvärderingsmöjligheten visas först när man väljer att avsluta en extra anpassning.

KlassdokumentKlassdokument

För varje klass finns ett klassdokument. Här kan man skriva in sådant som är bra att tänka på när man undervisar den här klassen eller gruppen. Vad fungerar särskilt bra? Vad ska man undvika?

Många skolor använder klassdokumentet i sin planering av arbetsområden och visar det också för vikarier som ska undervisa i en klass.

Vad behöver du/ni göra nu?

Titta på hur det fungerar med utvärderingen av extra anpassningar, så att du/ni vet det när det är dags att utvärdera första gången.

Du/ni behöver bestämma er för om klassdokument är något för er. Om ni väljer att jobba med klassdokument kan det vara en klok sak att fundera tillsammans, exempelvis i arbetslaget, vad ni vill skriva i det. Vad är viktigt för alla som undervisar klassen/gruppen att veta? Vad fungerar bra i just den här klassen/gruppen? Vad är bra att undvika?

Vi hoppas att de här förändringarna ska förenkla ert arbete med Stödinsatser ytterligare.

Jag vill tycka till!
Perfekt! Ge dina förslag här >>

En guidad tur om Stödinsatser i Unikum.

/Vi på Unikum

Förbättringar kring stödinsatser

– förälder kan se sitt barns anpassningar & vanlig inloggning till extra anpassningar

Några skolor har kommit igång med att prova vår nya funktion Stödinsatser och nu kommer de första av vårens förbättringar av Stödinsatser där vi har gjort arbetet med extra anpassningar smidigare. Genom enbart vanlig inloggning är det nu möjligt att visa för elev och vårdnadshavare vilka extra anpassningar som finns för eleven. Vi har även synliggjort vem som är rektor på en skola.

Från tvåfaktorinloggning till vanlig inloggning

Under hösten har man enbart kunna arbeta med extra anpassningar genom tvåfaktorinloggning. Här började vi med att ta det säkra före det osäkra. Nu går det att både läsa och skriva extra anpassningar med vanlig inlogg i Unikum. Det är också möjligt att se klass-, skol- och kommunöversikten med vanlig inloggning. Det är dock bara berörd personal som kan använda modulen Stödinsatser precis som tidigare. När man vill arbeta med särskilt stöd får man logga in med 2-faktorinlogg precis som tidigare.

Skärmavbild samtalsöversiktNu kan man visa extra anpassningar på Samtalsöversikten

Vi har nu gjort det möjligt att kunna visa de extra anpassningarna på samtalsöversikten om man så önskar. Elev och vårdnadshavare ska löpande informeras om elevens utveckling och det är därför också viktigt att man enkelt kan dokumentera arbetet med extra anpassningar i Unikum så att även elev och vårdnadshavare kan se vad man kommit överens om.

Lättare att se vem som är rektor

Nu kan man se vem som är rektor på en skola genom att man går till skolans startsida. På rektors sida finns informationen vilken/vilka skolor han/hon är rektor på.

Vad behöver du/ni göra nu?

Skärmavbild från StödinsatserDu som jobbar med Stödinsatser i Unikum och vill att elev och förälder ska kunna se de extra anpassningarna på Samtalsöversikten behöver klicka i rutan ”Visa för elev och vårdnadshavare under Samtalet.”

Om du vill tycka till om detta så kan du göra det här >>

Vill ni prova Stödinsatser?

Ni som ännu inte har Stödinsatser i Unikum kan anmäla ert intresse här >>

En guidad tur om Stödinsatser i Unikum.

/Vi på Unikum

Skolans insatser

Ny ruta för Skolans insatser à la Skolverket

-bättre möjlighet att samla och förbereda arbetslagets tankar i lugn och ro

Nu finns en ny ruta där ni kan samla Skolans insatser, helt enligt Skolverkets riktlinjer. Fördelen är att det blir enklare att samla ihop arbetslagets interna tankar inför samtalet med förslag på hur ni bäst ska stödja elevens utveckling. Skolans insatser är också en del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Dessa kan ni i lugn och ro bearbeta och utveckla innan samtalet och själva bestämma när föräldrar och elev ska kunna ta del av dessa.

Många av er arbetar redan med Skolans Insatser i varje Överenskommelse, och den nya rutan Skolans insatser ger ännu smidigare arbetsflöde kring detta.  Ni kan börja arbeta med Skolans insatser när en ny samtalsmall är startad samt välja att publicera den när som helst i samtalsprocessen.

 

smatalsöversikt

Var?

Du hittar Skolans insatser under elevens Samtalsöversikt, och de nås enkelt från elevens Kunskapsöversikt.

kunskapsöversikt si

 

Dessutom…

I samband med att vi la till Skolans insatser har vi passat på att göra några till förbättringar som ni efterlyst:

  • förtydliga den Framåtsyftande planeringen
  • trimmat utseende på Samtalsöversikten

Och …

  • trimmat kommentaren till Kunskapskravstabellen

Vill du veta mer om Skolans Insatser? Läs här>>
Tyck gärna till här!

/Lotta och Johan

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättringar Samtalet

Vi har sett över Samtalsöversikten och gjort några förändringar för att det ska vara lättare att navigera på sidan.

De mallstyrda sidorna har flyttats ner till rubriken Förberedelser inför samtalet under Agenda.

Samtalsöversikt

 

Vi har också gjort så att alla pedagoger kan starta samtalsmallar. För förskolan är detta extra välkommet då många pedagoger arbetar tillsammans kring flera barn.

Vi vill gärna få feedback från er användare på det nya utseendet. Tyck gärna till här –>

/Vi på Unikum

Flera kan redigera blogginlägg

Har du sett att vi släppt den efterlängtade valfunktionen som möjliggör att all personal i gruppen/klassen kan redigera ett blogginlägg i Unikum. Med denna funktion kan du starta ett inlägg som sedan en kollega kan fylla på och då kan ni smidigt dokumentera tillsammans i arbetslaget.

Blogginlägg

Om du vill tycka till om den här eller andra funktioner så gör du det här >>

/Vi på Unikum