Skolans insatser

Ny ruta för Skolans insatser à la Skolverket

-bättre möjlighet att samla och förbereda arbetslagets tankar i lugn och ro

Nu finns en ny ruta där ni kan samla Skolans insatser, helt enligt Skolverkets riktlinjer. Fördelen är att det blir enklare att samla ihop arbetslagets interna tankar inför samtalet med förslag på hur ni bäst ska stödja elevens utveckling. Skolans insatser är också en del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Dessa kan ni i lugn och ro bearbeta och utveckla innan samtalet och själva bestämma när föräldrar och elev ska kunna ta del av dessa.

Många av er arbetar redan med Skolans Insatser i varje Överenskommelse, och den nya rutan Skolans insatser ger ännu smidigare arbetsflöde kring detta.  Ni kan börja arbeta med Skolans insatser när en ny samtalsmall är startad samt välja att publicera den när som helst i samtalsprocessen.

 

smatalsöversikt

Var?

Du hittar Skolans insatser under elevens Samtalsöversikt, och de nås enkelt från elevens Kunskapsöversikt.

kunskapsöversikt si

 

Dessutom…

I samband med att vi la till Skolans insatser har vi passat på att göra några till förbättringar som ni efterlyst:

  • förtydliga den Framåtsyftande planeringen
  • trimmat utseende på Samtalsöversikten

Och …

  • trimmat kommentaren till Kunskapskravstabellen

Vill du veta mer om Skolans Insatser? Läs här>>
Tyck gärna till här!

/Lotta och Johan

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättringar Samtalet

Vi har sett över Samtalsöversikten och gjort några förändringar för att det ska vara lättare att navigera på sidan.

De mallstyrda sidorna har flyttats ner till rubriken Förberedelser inför samtalet under Agenda.

Samtalsöversikt

 

Vi har också gjort så att alla pedagoger kan starta samtalsmallar. För förskolan är detta extra välkommet då många pedagoger arbetar tillsammans kring flera barn.

Vi vill gärna få feedback från er användare på det nya utseendet. Tyck gärna till här –>

/Vi på Unikum

Flera kan redigera blogginlägg

Har du sett att vi släppt den efterlängtade valfunktionen som möjliggör att all personal i gruppen/klassen kan redigera ett blogginlägg i Unikum. Med denna funktion kan du starta ett inlägg som sedan en kollega kan fylla på och då kan ni smidigt dokumentera tillsammans i arbetslaget.

Blogginlägg

Om du vill tycka till om den här eller andra funktioner så gör du det här >>

/Vi på Unikum