Vad har ni gjort nu? Läs om de senaste funktionerna!

När vi gör ändringar och släpper nya funktioner berättar vi om det här. Vi förbättrar ständigt Unikum utan att det märks så mycket. Ungefär en gång i månaden gör vi större förändringar och lanserar nya funktioner. Då byts bilden på inloggningssidan och vi skriver om förbättringarna här under rubriken Nytt i Unikum.

Stöd för integrerad särskola och träningsskola

Många lärare ville ha förbättringar för särskolan och träningsskolan under i Unikums användarträff i Karlshamn i april. Den här uppdateringen innehåller, förutom sedvanligt fixande och polerande, förbättringar när det gäller hanteringen av elever i särskolan och träningsskolan. Tidigare har det varit väldigt krångligt att hantera elever som har flera olika kursplaner: man har varit tvungen att lägga eleverna i både en särskola och en grundskola, och hålla tungan rätt i mun och gå in via ”rätt” skola för att få koppla IUP-mål och annat till särskolans kursplan.

Enklare med särskola integrerad i grundskola

Uppdateringen innebär att en klass kan blanda elever från grundskola, grundsärskola eller träningsskola. En elev kan ha vissa kursplaner från en skolform, och andra kursplaner från en annan skolform. Självklart ser inte andra elever och föräldrar vilka elever i en vanlig klass som är kopplad till en klass med särskola som skolform , det är endast personal som ser det.

Det behövs alltså inte längre två olika skolor i Unikum om man har en integrerad särskola eller träningsskola (ex. ”Storskolan” och ”Storskolans särskola”). Istället kan man välja att en viss grupp i skolan (ex. ”Särgruppen”) skall ha en annan skolform än själva skolan. Elever som hör till särgruppen får då både grundskolans och särskolans kursplaner. För att välja en annan skolform för en viss grupp i skolan går man till sidan för gruppen/klassens inställningar och väljer skolform. Det går förstås bra att fortsätta ha separata skolor också!

Alla elevens ämnen finns när man startar en IUP och kopplar mål

Den andra förbättringen är att Unikum nu kan visa alla kurs- och läroplaner som gäller för en viss elev. När man startar en ny IUP för elever med flera olika skolformer kan man välja vissa (eller alla) ämnen från särskolans planer och andra från grundskolans. Mycket bättre för skolor med integrerad särskola / träningsskola!

Samma sak gäller när man vill koppla IUP-mål och portfolio till de nationella kursplanera och läroplanerna: har eleven flera uppsättningar med planer kan man koppla direkt till alla, samtidigt. Man slipper alltså krångel med att navigera via ”rätt” skola för att kunna koppla.

Bättre sökning i Matrisbanken

Hej igen! Hoppas många har hunnit prova de nya utkastfunktionerna – skriv gärna feedback och önskemål rörande den funktionen i forumet så vi vet vilka förbättringar vi skall satsa på!

Den här gången är det matrisbanken som fått sig en omgång: under våren har antalet matriser växt explosionsartat och är nu uppe i snart 700 stycken. Det har gjort att det blivit svårt att hitta material att inspireras av och svårt att hitta rätt matris att tilldela till sina elever.

I den nya matrisbanken har vi först och främst infört fritextsökning: sök på vad du vill så letar Unikum fram relevant material blixtsnabbt! Men inte nog med det: du kan även filtrera material baserat på vilket eller vilka ämnen du är intresserad av. Klicka för ämnnen i ämnesväljaren! Den sista förändringen är att skolans och kommunens favoritmatriser visas på en egen flik så det blir lätt att hitta de material som valts ut av administratörer på skolan. Vi premiärvisade de nya funktionerna på användarträffen i Karlshamn, och att döma av de första intrycken verkar det som om många önskat just bättre sökfunktioner i Matrisbanken.

I samband med att vi lanserar den nya Matrisbanken har vi flyttat både matrisbanken och IUP-banken till en egen modul: Skolbanken. Skolbanken blir stället där pedagoger arbetar med att ta fram nya mallar och matriser – helt enkelt en bank full med spännande underlag för IUP, LPP och bedömning.

Funktion för utkast i IUP och Skriftliga omdömen

Vår i luften, och en utkastfunktion i IUP:n! Nu var det länge sedan vi bytt inloggningsbild, men det betyder inte att vi har legat på latsidan. Vi har trimmat vår utvecklingsprocess så att vi har kunnat uppdatera Unikum oftare än tidigare, utan att behöva vara jobba nattskift. Under mars har vi uppdaterat Unikum nästan varje natt med små förbättringar och buggfixar. Den nya processen gör att de fel ni rapporterar in snabbare blir fixade. Fokus under perioden har varit att göra befintlig funktionalitet snabbare och bättre, så många av uppdateringarna märks inte i gränssnittet. Vi kommer även i fortsättningen göra uppdateringar ofta, och byta inloggningsbild när vi lanserar nya funktioner.

Förutom att vi som vanligt lagat en massa buggar (se ett axplock i listan nedan) så är ju den stora nyheten denna release att vi (äntligen!) släpper första versionen av ”Utkast i IUP-med skriftliga omdömen”.

På ytan kan det verka ganska enkelt att bara lägga till en knapp där det står ”Spara utkast”, men när man tänker efter några varv till inser man att det inte kan fungera riktigt på det sättet: IUP-mallar ser ut på en massa olika sätt – en del har kommentarsfrågor, andra har textrutor där alla lärare kan skriva, vissa har komplicerade mallar med elevdelaktighet i Skriftliga omdömen etc.

För att kunna hantera alla olika möjliga sorters IUP-mallar har vi bestämt att ”Utkastfunktionen” skall finnas på alla textfrågor och kommentarsfrågor som är riktade till lärare eller mentor. När det gäller ”vanliga” textrutor där många lärare samsas om samma ruta finns utkastfunktion endast i rutor där det bara är lärare som kan skriva. Elever och vårdnadshavare får ingen utkastfunktion. Se kort film om nya utkastfunktionen här »

Texter som är i utkastläge kan inte ses av eleven eller vårdnadshavarna. Andra lärare kan dock se utkasten.

Ämneslärare kan publicera alla sina omdömen samtidigt. Mentorn kan publicera alla utkast.

På elevens IUP-översikt kan man se hur många utkast som finns i planen. Lärare kan klicka på ”Publicera mina utkast” för att publicera alla utkast som han eller hon har skrivit själv. Mentorn kan klicka på ”Publicera alla utkast” och på så sätt publicera

Utkast för skriftliga omdömen

På sidan för omdömen kan ämnesläraren skriva utkast till sina omdömen i lugn och ro. När alla omdömen är klara kan han eller hon publicera allihop samtidigt.

 

Unikum snabbare än någonsin

Sorry för lite sen info om den här releasen. Huvudfokus för denna release har varit att göra Unikum snabbare. Under hösten slogs nya användarrekord varje vecka och Unikum hade under två eftermiddagar problem med att hantera lasten. Nu har vi tagit första steget mot att säkerställa att Unikum alltid är blixtsnabbt, även när tusentals användare jobbar samtidigt med IUP och skriftliga omdömen.

Vi är otroligt stolta över det vi åstadkommit, men förhoppningsvis märks väldigt lite för er användare. Vi har även lagat många buggar, bl.a. följande:

  • Knas när man redigerar sin beskrivning på startsidan
  • Elev får ingen notis när någon skriver i elevens blogg
  • Länk till kommunens hemsida syna inte i kontaktinfo
  • Skolområdestexten ska vara vänstercentrerad
  • En lärare kan ”Ta bort som favorit” men inte lägga till mall ur IUP-banken som Skolans favorit
  • Muspekaren blir ingen hand/pil utan bara ett streck när man ska koppla ett mål till ett ämne. (dvs när jag står på den orange rutan)
  • En förälder kan koppla bort koppling till kursplaner och IUP-mål från ett blogginlägg som läraren gjort.
  • När man väljer Spara utkast på en bedömning händer inget eller det syns iallafall inte att det hänt nåt så man vet inte om det sparats eller ej.