Observatörsroll i Unikum

 – för t ex skolchef, rektor och specialpedagog

Flera av er har efterfrågat vad som i folkmun fått namnet ”Ögon-funktionen”, dvs en roll för t ex skolchef, rektor eller specialpedagog som vill kunna se och följa lärandet i skolan, men som inte behöver kunna administrera Unikum. Vi har jobbat med denna roll som en del i paketet kring Stödinsatser. Nu har vi släppt de första delarna av detta och givit rollen namnet Observatör.

Observatörsrollen är till för personer som behöver kunna se och följa skolans processer, och som ibland behöver kunna medverka i några specifika situationer eller ärenden. På en enhet kan det gälla rektor, kurator eller specialpedagog. På kommunen/i friskolekedjan kan det gälla t ex skolchef eller utvecklingsledare. Observatören får nu tillgång till dagsfärsk information om stödinsatser, kunskapsöversikter och insatsvyer utan att vara rädd för att råka ändra något av misstag.

Översikter

Förskola

Observatörsrollen finns även för förskola och där kan observatören se bloggar, planeringar och samtalsunderlag.

Vad behöver ni göra nu?

Lägg till observatören på skol- och/eller kommunnivå i administratörsverktyget.

/Vi på Unikum