Omdömen formulerade enligt Skolverkets nya modell

Under helgerna har vi uppdaterat omdömen under Kunskaper i Unikum så att alternativen motsvarar formuleringar i Skolverkets stödmaterial till de ”Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen” som kom i december 2013.

Ny-flaggning

För dig som gjort omdömen under ikonen Kunskaper i Unikum så innebär förändringarna ingen stor skillnad. Viktigast är att formuleringen av de två översta nivåerna anpassats till Skolverkets formuleringar.  Förklaring av alternativen finns som tidigare under ”Hjälp” längst ned på sidan i Unikum, för den lärare, elev eller förälder som undrar.

hjälp-flaggning2

Mer om Skolverkets process kring utvecklingssamtal och IUP

Du hittar mer information om processen kring utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) här >>

 

skolverkets_process

 

Noteringar – om omdömen och formuleringarna

  • Lärare kan använda de nya effektiva funktionerna för att uppdatera ovanstående bedömningar för flera elever samtidigt.
  • Formuleringen ”Insats krävs …” har behållits från tidigare, då medverkande kommuner ansett den lika tydlig som ”Otillräckliga kunskaper”, men vara en mer ändamålsenlig formulering för eleverna. Tack till er som givit input i våra forum och grupper kring val av alternativen. 
  • Det finns skolor som väljer att låta bli att använda alternativet ”Mer än godtagbara kunskaper”. Det kan gälla skolor som ger annan typ av tydlig feedback kring kunskapsutveckling till elever och föräldrar, t.ex. genom formativ bedömning i arbetsområden eller genom att visa bedömningar i kravtabeller, och som väljer att endast använda två av alternativen: ”Godtagbara kunskaper” och ”Insats krävs …” som ett tydligt sätt att flagga och följa upp insatsbehov.

God fortsättning på det nya året!
Vi på Unikum