Men jag vill ju veta i förväg vad som ändras?

Lugn, bara lugn. Här under rubriken På gång berättar vi om kommande funkioner och ändringar innan de lanseras: Ibland vill vi ha feedback på skisser, ibland visar vi funktioner som påverkar många så ni hinner förbereda och informera.

Digitala möjligheter för stödinsatser i förskolan

Unikum tar fram ett nytt digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. Förskollärare, specialpedagoger och rektorer deltar i arbetet så det blir väl anpassat efter förskolans förutsättningar och behov. 

Målet är att ta fram ett verktyg som stödjer förskolans rutiner att kartlägga barnens behov av stödinsatser och att hjälpa till med uppföljning och utvärdering av handlingsplan. Vi planerar att lansera modulen Stödinsatser Förskola sommaren 2020.

Bra översikt över processen med särskilt stöd

Vad ingår i Stödinsatser Förskola?

Med stödinsatser för förskolan får du bland annat:

  • En trygg och säker plats för dokumentation
  • Stöd för processerna
  • Stöd för att samverka mellan olika roller och kompetenser
  • Bra översikt över gruppen och förskolan
  • Enklare hantering av överlämning från förskola till skola

Trygg och säker plats för anteckningar

I modulen Stödinsatser Förskola ingår också Säker Anteckning. Det är ett praktiskt och tryggt sätt att lagra känslig information. Du behöver logga in en extra gång för att komma åt anteckningarna, till exempel med mobilt BankID. Det gör att endast de med behörighet kan läsa och att det blir tryggt och säkert. Så istället för att ha anteckningar i ett skrivhäfte eller i ett digitalt dokument loggar du in i Unikum och skriver dina anteckningar där.

Lätt att dela och komma åt

Information i Säker Anteckning och Stödinsatser Förskola delas enkelt och smidigt med behöriga personer. På så sätt kan förskolan snabbt kan göra rätt insatser för barnen och följa upp effekterna.

Smidiga och säkra anteckningar för förskola och skola i Unikum

Personal i förskola och skola behöver hantera känslig information om enskilda barn och elever på ett tryggt och säkert sätt. Kollegor, specialpedagog eller rektor behöver enkelt komma åt informationen så att verksamheten snabbt kan göra de insatser som behövs.

På elevens sida för stödinsatser kan man logga in till stödinsatser och till säker anteckning.

Trygg och säker plats för anteckningar

Säkra anteckningar i Unikum blir ett praktiskt och tryggt sätt att lagra känslig information. Du loggar in med säker inloggning i Unikum och skriver dina anteckningar där. På så sätt slipper du ha känsliga anteckningar i ett skrivhäfte, på lösa blad eller på annan osäker plats.

Säkra Anteckningar kommer att ingå i modulen för Stödinsatser som redan finns för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Flera förskolor testar nu Stödinsatser Förskola och även där kommer Säker Anteckning ingå.

Lätt att dela och komma åt

Informationen kommer enkelt och smidigt att kunna delas med behöriga personer så förskolan och skolan snabbt kan göra rätt insatser för barnen.

Efterlängtad tidsfiltrering i Unikums Levande Läroplan

Nu ser vi över hur du som rektor eller pedagog i förskolan ska kunna filtrera på tid i Levande Läroplan.

Du kan exempelvis använda filtreringen när det är dags att göra nulägesanalys och smidigt vill kunna se vilka mål gruppen har arbetat med tidigare. På så sätt blir det enklare att skapa planeringar med nya mål. Tidsfiltreringen kan också göra det lättare att se vilka mål ni har gått kvalitetshjulet runt, från reflektion, analys till planering och genomförande, under en viss tidsperiod.

Översikt över målen med Levande Läroplan. Se vilka mål som är kopplade till Planering, Dokumentation, reflektion och analys

Vi planerar för att filtrering på tid ska vara klart innan terminens slut.

Sök på mål i Levande Läroplan

Du vet väl också att du från Levande Läroplan kan söka på mål och få upp planeringar med dessa mål i Skolbanken. När du söker i Skolbanken visas även de planeringar som är kopplade till Lpfö98 rev16 vars mål stämmer överens med nya målen i Lpfö18.

Planeringar och lärloggar med mål kopplade till Lpfö98 rev16 och som överensstämmer med mål i nya Lpfö18 syns också i Levande Läroplan.

Här ser du hur vi har kopplat ihop målen från Lpfö98 till Lpfö18

Unikum byter utseende – blir ännu lättare och mer tillgängligt!

Nytt utseende i Unikum

Inom kort kommer du kunna prova på Unikums nya utseende som är enklare att använda och ger en bättre överblick.

Med det nya utseendet vill vi modernisera Unikum så det motsvarar dina förväntningar av ett smidigt system och så det passar för alla, oavsett behov.

I Unikums nya anpassade gränssnitt blir det lättare att hitta och att ta sig mellan de olika menyerna. Använder du Unikum Familj kommer du att känna igen utseendet som nu också kommer på webben. 

Till att börja med kan du välja mellan det nya och det gamla utseendet. Tyck gärna till kring din upplevelse av nya Unikum!

Läs om hur Unikum stödjer det pedagogiska arbetet från förskola till vuxenutbildningen

Ny läroplan för förskolan – Lpfö18

Från den 1 juli 2019 får förskolan en ny reviderad läroplan, Lpfö 18. I Unikum får du tillgång till uppdaterade och nya mål och riktlinjer så det blir enkelt för dig att hantera ditt systematiska kvalitetsarbete.

Vi ser till att det blir smidigt för dig att göra nya läroplanskopplingar till nya och gamla planeringar och dokumentationer. Tidigare kopplingar till Läroplan för förskolan, Lpfö 98, rev. 16, kommer att finnas kvar och det kommer vara enkelt att ta bort de kopplingar du önskar.

Förskolechef blir rektor

I och med den nya läroplanen får förskolechef titeln rektor. På Unikums webbsidor och i Academy kommer vi successivt ändra titeln förskolechef till rektor.