Efterlängtad tidsfiltrering i Unikums Levande Läroplan

  • För:
  • Förskola
  • Levande Läroplan

Nu ser vi över hur du som rektor eller pedagog i förskolan ska kunna filtrera på tid i Levande Läroplan.

Du kan exempelvis använda filtreringen när det är dags att göra nulägesanalys och smidigt vill kunna se vilka mål gruppen har arbetat med tidigare. På så sätt blir det enklare att skapa planeringar med nya mål. Tidsfiltreringen kan också göra det lättare att se vilka mål ni har gått kvalitetshjulet runt, från reflektion, analys till planering och genomförande, under en viss tidsperiod.

Översikt över målen med Levande Läroplan. Se vilka mål som är kopplade till Planering, Dokumentation, reflektion och analys

Vi planerar för att filtrering på tid ska vara klart innan terminens slut.

Sök på mål i Levande Läroplan

Du vet väl också att du från Levande Läroplan kan söka på mål och få upp planeringar med dessa mål i Skolbanken. När du söker i Skolbanken visas även de planeringar som är kopplade till Lpfö98 rev16 vars mål stämmer överens med nya målen i Lpfö18.

Planeringar och lärloggar med mål kopplade till Lpfö98 rev16 och som överensstämmer med mål i nya Lpfö18 syns också i Levande Läroplan.

Här ser du hur vi har kopplat ihop målen från Lpfö98 till Lpfö18