Förbättringar i verktyget för stödinsatser

  • För:
  • Alla
  • Stödinsatser Förskola
  • Stödinsatser grundskola

Nu kommer efterfrågade förbättringar för Stödinsatser. Det blir till exempel enklare att lägga in och se roller på ansvariga och medverkande. Vi utvecklar tydligare utskrifter och större möjlighet att redigera klassdokument.

Översiktsbild över en elevs startsida för stödinsatser med säkra anteckningar, Extra anpassningar och Särskilt stöd

Redigeringsmöjlighet i klassdokument

För att det ska bli smidigare att jobba med klassdokumentet behöver man kunna redigera sina texter. Du kommer till exempel kunna sätta olika rubriker, göra punktlistor och jobba med fetstil, kursiv med mera. Detta för att få en bättre överblick och ökad tillgänglighet.

Utskrifter

För att det ska bli ännu lättare att följa processen för särskilt stöd lägger vi varje del på en egen sida. Det blir också tydligare rubriker och avstånd mellan rader och ord. Det går precis som tidigare att välja ut de delar som du vill skriva ut. Text för överklagan följer med i utskrift på de delar där det är aktuellt.

Tydligare vid beslut och avslut av Åtgärdsprogram

En viss otydlighet har förekommit när en lärare, rektor eller specialpedagog efter utvärderingen vill fortsätta jobba med åtgärdsprogrammet en längre tid eller göra mindre ändringar i åtgärderna. Vi har därför förtydligat texter och popup-rutor när beslut ska fattas efter utvärderingen.

Ytterligare förbättringar framåt

Vi utvecklar verktyget för stödinsatser ytterligare genom att säkerställa en tydligare överblick över beslutsdatum i gruppens översikt. Du kommer också kunna lägga till datum för första uppföljning efter de åtgärder du planerat. Vi ser även över notiser och händelser.

I processen för särskilt stöd är det viktigt att dokumentera rollen på den som är ansvarig. Vi har också fått önskemål om att roller på de som är delaktiga i processen ska kunna läggas in. Rollen kommer att kunna läggas in bredvid ansvarig och medverkande och synas i Unikum och i utskrifter.

Stödinsatser Förskola

Parallellt med att vi gör förbättringar i stödmodulen för skolan tar vi fram ett digitalt verktyg för särskilt stöd i förskolan. En pilot har pågått med förskolor från flera kommuner. Förskollärare, specialpedagoger och rektorer har testat och återkopplat. Utifrån förskolornas erfarenheter och synpunkter har vi utvecklat verktyget och räknar med att släppa det efter sommaren. Är du intresserad kontakta gärna kundstöd på Unikum.

Håll utkik!