Förbättringar på Samtalsöversikten

  • För:
  • Alla,
  • Förskola,
  • Grundskola

Vi har sett över Samtalsöversikten och gjort några förändringar för att det ska vara lättare att navigera på sidan. Det som kommer att förändras är:

  • De mallstyrda sidorna flyttas ner till en egen rubrik under Agenda.
  • Alla pedagoger kan starta samtalsmallar.

Samtalsöversikt

Vi planerar att släppa det här inom de närmaste veckorna.

/Vi på Unikum