Förenklad statistik för kunskapskrav

  • För:
  • Alla,
  • Grundskola
  • Bedömning

Inom kort förbättrar vi hur Unikum visar statistik och översikter för kunskapskrav. Förbättringarna gäller kunskapskrav på kommun-, skol- och individnivå. Vi tar bort flikarna för att välja de årskurser man ser och visar istället översikt för alla ämnen och förbättrar sättet att filtrera på årskurs. Det blir enklare att få överblick, framförallt för särskolan där kunskapskrav bara finns i år 6 och 9 och de ämnen där det inte finns kunskapskrav i år 1-3. Här är några bilder som visar hur de nya översikterna kommer att se ut:

Screen Shot 2013-02-25 at 2.41.42 PM Screen Shot 2013-02-25 at 2.41.59 PM Screen Shot 2013-02-25 at 2.41.13 PM