Formativ bedömning i praktiken

  • För:
  • Alla,
  • Grundskola
  • Planering

Det är den 1 februari och jag, en lärare på jakt efter inspiration och nya sätt att använda modern teknik, är på väg mot ett vintrigt Falköping och Unik Meet. Schemat för dagen innehåller mycket intressant, men jag börjar med seminariet om Google apps. Jag hittar en plats längst fram i salen där Amanda, Solle och Mattias håller på att göra sig redo för att berätta om hur de använder sig av Google apps i kombination med Unikum.

Mattias inleder med att berätta om hur han begärde nio heldagar för att undervisa eleverna från år 1 till år 9 i Unikums alla funktioner samt Google apps. Lärarna på skolan var väldigt positiva till verktygen och fick snabbt ihop flera LPP:er som man kunde börja arbeta efter. Eleverna vande sig lika snabbt vid tydligheten i dessa LPP:er och det konkreta i matriserna. Mattias upptäckte att eleverna gick från att fråga ”vilket betyg får jag på det här” till ”vad är det jag kan utveckla”. Det är ju precis vad formativt arbete handlar om!
Google apps är helt nätbaserat och man kommer därför bort ifrån alla praktiska problem i form av borttappade dokument, filer som inte sparats och filformat som inte går att öppna eller förändras totalt då de skickas till en annan dator. I sin svenskundervisning använder sig Mattias av flera olika verktyg i Google apps, men idag ska han och tjejerna berätta om Google documents under de femtio minuter de har till sitt förfogande.

Solle, som går i årskurs 8, berättar att Google docs är nästan som Word, fast lite förenklat. Det speciella är dock att man kan arbeta flera personer i samma dokument samtidigt. Man kan se exakt vad de andra skriver. I Google documents kan Mattias ge eleverna respons under arbetets gång. Han har möjlighet att kommentera delar av en text och inte alltid helheten och eleverna kan själva välja när de vill ta till sig responsen och vad de vill göra med den. De behöver aldrig göra avbrott i sitt skrivande eller tänkande för att få en kommentar.

Eftersom alla texter och kommentarer finns på nätet är det väldigt lättillgängligt. Man kan till och med arbeta hemifrån. Solle berättar om när hon var sjuk och ändå kunde följa med i deckarskrivandet och få kommentarer av både Mattias och sina kompisar på det hon skrivit hemma i sängen. Mattias påpekar att det är långt ifrån alla elever som är så ambitiösa, men visst kan man bli lite stressad när telefonen plingar sent en fredagskväll eller tidigt en söndagsmorgon då en elev har skrivit ett svar på Mattias senaste kommentar.

Amanda, klasskompis med Solle, ser stora fördelar med att dela sina dokument med kompisar i klassen, eftersom de är insatta i ämnet och därför kan ge konstruktiv kritik. Hon menar också att hon blir mer medveten om hur hon kan ge sig själv kritik och förbättra sina texter genom att ge respons. Ibland är responsen lika svår att skriva som själva texten, men det är ju också en självklar del av läroplanen och ingår i bedömningen av arbetet. Som de drivna talare tjejerna är tar de även upp en negativ aspekt; mobbning. Men ganska snabbt slår de hål på det argumentet genom att framhålla att risken för mobbning är liten, eftersom läraren kan se alla kommentarer och man dessutom oftast delar dokument med de kompisar man har förtroende för.

Grupparbeten underlättas då alla kan skriva i samma dokument samtidigt. Det är både tidsbesparande och rättvist. Läraren kan ju se exakt vad varje elev gjort, vilket tjejerna framhåller som positivt. Ingen kan längre åka snålskjuts, utan varje enskild elev bedöms efter vad han/hon gjort.

En annan stor fördel är att kommentarer och respons finns kvar skriftligt, vilket gör att eleverna lätt kan gå tillbaka och se vad de missat och läraren kan ha god koll på vad man gett för respons till varje enskild elev.

Ett arbete i Google documents utgår alltid från en LPP i Unikum och det är också där den slutliga bedömningen av arbetet görs genom att fylla i matriser. Mattias brukar låta eleverna fylla i matriserna först och ge kommentarer kring sitt arbete och sedan fylls de i tillsammans med läraren. Ibland görs detta enbart skriftligt, men det skapar ändå en dialog mellan elev och lärare, så trots att man inte alltid har tid att sitta ner och prata enskilt med varje elev har man haft möjlighet att diskutera bedömningen av ett arbete. ”Det är jättebra för då får jag möjlighet att argumentera upp mina betyg”, säger Amanda.

Mattias ser många utvecklingsmöjligheter men också svårigheter rent tekniskt. Arbetssättet förutsätter att det finns god tillgång till datorer och man måste försöka få med sig alla lärare på tåget. På Gudhemsskolan har eleverna efter bara något år börjat kräva ett formativt arbetssätt och den tydlighet som finns i systemet med delade dokument, vilket gör att lärarna tvingas arbeta på detta sätt.

Det är väldigt tydligt att Mattias känner sina elever väl och har bra koll på deras förmåga. Kanske blir det enklare att ha det med den formativa undervisningen där eleverna hela tiden är aktiva i sitt eget lärande och man ständigt har en dialog med dem.

Jag imponeras av tjejerna som redan i årskurs åtta kan ställa sig inför en stor grupp lärare och ge en så tydlig och lättsam redogörelse för hur de arbetar. Om jag skulle bedöma detta föredrag i en matris skulle absolut alla nivåer vara uppfyllda.

Femtio minuter går snabbt. Vi applåderar och skyndar vidare för att lyssna på andra intressanta seminarier, men jag tror ingen som lyssnat på detta går härifrån utan att tänka vilka fantastiska möjligheter det finns med dagens teknik. Och så enkelt det kan vara!

 

Vid pennan,
Stina Uddman, Höör