Formativ bedömning i Tullbroområdet med webbstöd från Unikum

  • För:
  • Alla,
  • Grundskola
  • Planering

Elever, pedagoger och rektorer från Tullbroskolan och Schubergstorpsskolan i Falkenberg berättar om sitt arbete med formativ bedömning med hjälp av webbtjänsten Unikum. De har valt att jobba formativt för att utveckla elevernas kvalitativa förmågor.

Fredrik Andreasson som är rektor på Tullbroskolan säger: ”Grunden i den formativa lärprocessen är att man har ett fokus på de förmågor som eleverna behöver utveckla och att eleverna på olika sätt är delaktiga i planeringsprocessen och bedömningsprocessen. Att det finns en delaktighet så att eleverna förstår vad lärandet går ut på.”

”Det är viktigt att veta var man är så att man har någon koll för annars kan man inte bli bättre på det.” berättar Christina Hanna som är en av eleverna från Tullbroskolan.
Vill du också prova? Anmäl ditt intresse på www.unikum.net/formativ