God fortsättning!

 • För:
 • Alla,
 • Förskola,
 • Grundskola
 • Bedömning
 • Blogg
 • Planering

God fortsättning på det nya året allihop! I början av januari släppte vi den stora ”poleringen” av alla sidor i hela Unikum. Efter det har vi kunnat ta itu med flera andra punkter för förskola, särskola och grundskola som ni har bett oss prioritera. Många av dessa börjar nu närma sig släpp, och här kommer en kort summering av vad som är på väg snart.

spock-ipad

Förskolan

Vi har högtryck kring förskole-trimm baserat på input från alla er runt om i kommuner som är med oss i Unik Förskola-projektet. Bland de viktiga nya funktioner som kommer släppas i närtid finns:

 • Ladda upp och visa filmer från iPad på ett smidigt sätt. HURRA!
  Vi ska ju inte visa barn-bilder, så Spock har ställt upp som stand in ovan 🙂
 • Bättre möjligheter till visning av film utan att behöva ladda ned filmen först (så kallad streaming) i fler filmformat.
 • Koppla till läroplanen från pedagogisk dokumentation, bilder och filmer i gruppens blogg.
 • Tilldela pedagogisk planering till grupp – och koppla planering till gruppens pedagogiska dokumentation.

Särskolan

Vi storstädar nu också för särskolan, där flera av er pekat på skarpa hörn för användarna. Vi kommer släppa förbättringarna för  särskolan i flera steg.

 • Sammanslagning av skolformsvalen för Grundsärskola och Träningsskola till Särskola. Båda inriktningarnas kursplaner nås då med ett och samma skolformsval. (På tur nu.)
 • Tydligare vilka ämnen som hör till vilka skolformer i bedömning och IUP – när man parallellt arbetar med flera skolformer för en elev, t.ex. såväl Grundskola som Grundsär och Träningsskola för ett och samma barn.
 • Se till att bedömningar gjorda för Träningsskolans ämnesområden syns hela vägen från år 1 till 9.
 • Uppdatera terminologi vid bedömning mot Träningsskolans kunskapskrav – som förtydligar att utgångspunkten är varje barns individuella förutsättningar.
 • Grupper har ny  inställning ”Grupp med dolda medlemmar” – för de fall man inte vill att elever och föräldrar skall se vilka andra   elever och föräldrar som är i gruppen. (redan släppt)

sär

Grundskolan

Viktiga saker på gång nu för grundskolan är bland annat:

 • Smidigare uppdatering av bedömning mot kunskapskraven för många elever samtidigt.
 • Tydligare visning av alla relevanta ämnen vid Bedömning under flikarna för  Kunskapskrav år 1-3, 4-6 och 7-9
 • Grupper har ny  inställning ”Grupp med dolda medlemmar” – för de fall man t.ex. i Modersmålsgrupper inte vill att elever och föräldrar skall se vilka andra   elever och föräldrar som är i gruppen. (Samma funktion som för särskolan, redan släppt.)

kkreal

För oss känns detta som en riktigt god fortsättning på året. Jag hoppas ni kommer hålla med när funktionerna släpps de närmsta veckorna!

Vi på Unikum