Hej då Lpo94 …

 • För:
 • Alla,
 • Grundskola
 • Planering

Under läsåret 2011 – 2012 har 9:or och deras lärare fortsatt arbeta med och bedöma baserat på Lpo94.  Därför har vi som ni vet gjort det möjligt att arbeta med både Lgr11 och Lpo94 i Unikum under året. Några tappra skolor har även hållit Lpo94 vid liv i sommarskolor under några veckor.

Men nu är det slut. Från och med 1 juli börjar vi rensa bort funktioner för Lpo94 från Unikum. Bland de Lpo94-funktioner som tas bort finns

 • Flik för ”Gamla läroplanen” under Fokus-flaggan
 • Koppla till Lpo94 i planeringar och IUP-mål
 • Starta IUP-er med omdömen för Lpo94.
 • Flikar för ”Måluppfyllelse” under Bedömnings-kompassen flyttas undan så att de inte är i vägen.
 • mm

Viktiga saker blir kvar

 • Alla bedömningar gjorda mot Lpo94 för elever finns kvar, och kommer kunna ses hos respektive elev och i arkiverade IUP-er.
 • Pedagogiska planeringar med Lpo94-kopplingar kommer fortfarande att hittas i Skolbanken. De kan ju fortfarande vara jättebra, även om kopplingarna till läroplaner och bedömningsstycken behöver göras om för Lgr11.

Sommarhej
från Unikumarna