Koppla, koppla, koppla

  • För:
  • Alla

Hej hej i vårvädret!!

Nu jobbar vi som intensivast med ”Skolstartspaketet” och där ingår bland annat att möjliggöra för lärare och elever att kunna ”koppla” olika delar  i Unikum till varann.

VI kommer att börja med att möjliggöra kopplingar mellan elevens:

  • Lpp och bloggen
  • Lpp och portfolion
  • Lpp och elevens levande läroplan (som man hittar under Fokus-flaggan)

För er som jobbar med portfolio vet vi att kopplingen till Lpp:n kommer att underlätta och förtydliga erat jobb avsevärt.

När det gäller att koppla Lpp:n till elevens Levande Läroplan så möjliggör kopplingen däremellan att ni enkelt kommer kunna se vilket innehåll en elev har fått möta i undervisningen – tex om eleven byter klass. Bra va?

I nästa steg kommer vi att summera upp alla planeringar för en klass så att läraren lätt kan få en överblick på vilket innhåll man fokuserat på, och vilka förmågor som man jobbar mer/mindre med.

Självklart förutsätter detta att läraren kopplar till läroplanen när man skapar en planering (Lpp) .

Vi kommer gradvis släppa dessa funktioner under de närmast veckorna.

//Lotta och Mikaela