Nya startsidor för pedagoger i förskolan

  • För:
  • Förskola

Vi utvecklar ny startsida i Unikum för att göra det enklare att dokumentera, reflektera och kommentera för pedagoger. Flera pedagoger testar redan den nya startsidan för att säkerställa att den utvecklas från förskolans behov.

Målet är att du som pedagog direkt ska kunna se vad som är på gång i de grupper du är kopplad till. Vilket lärande och vilka planeringar som är aktuella just nu. I ett första steg ser du en lärström med kollegornas reflektioner och vårdnadshavares kommentarer och kan svara direkt.

Illustration av nya startsidor i Unikum.

Bättre översikt i lärandet direkt på startsidan för pedagog och grupp

Efter att Unikum fått nytt utseende så vill vi se till att du får ännu större nytta och glädje när du loggar in. För att utveckla utifrån förskolans behov har vi tagit med oss återkoppling och synpunkter från flera olika möten med förskolans personal. Många pedagoger har uttryckt att de vill kunna se vad de jobbar med just nu och få inspiration framåt.

Pedagoger har också uttryckt önskemål att snabbt kunna fånga ögonblicken av utveckling och lärande hos barnen. I ett andra steg arbetar vi därför vidare med idén att du ska kunna dokumentera eller planera direkt från startsidan. Planer finns också att se över gruppens startsidor och där samla inspirerande material från gruppens dokumentationer.